Midtside

Midtside

Sommerdag, Vange i Vik i Sogn.

Foto: Turid Haga Vange