Avl
REDX-kampanje

Sikre deg mer sommermelk fra kvalitetsdyr

Hans Storlien

Leder kunde og medlemstjenester i Norge

hans.storlien@geno.no

En kvigekalv fra godkua eller kviga som man har stor tro på, vil gi et verdifullt bidrag til ei skikkelig godku om noen år. Hvis kvigekalven blir født på ei tid som i neste omgang kan bidra til mer sommermjølk, er det helt supert. Benytt derfor mulighetene med kjønnsseparert sæd (REDX) til rabattert pris i kampanjeperioden som starter 19. april.

Trond Arne Asbjørnsen i Vikevåg samdrift: Her har vi inseminert 2/3 av kvigene med REDX – vi merker ikke forskjell – inseminasjoner med REDX gir like gode resultater som ordinær sæd.

Kampanjen har tre klare målsettinger:

  1. Økt andel sommermjølk

  2. Økt bruk av REDX (kjønnsseparert sæd)

  3. Sikre og øke bruken av semin med aktivitetsmåleren SenseHub

Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom Tine, OsID og Geno. I perioden 19. april til 11. september vil derfor alle tre fokusere på sommermjølk, REDX sæd og SenseHub aktivitetsmåler. Både resultater av inseminasjon med REDX og tilgjengelighet på REDX har blitt betydelig bedre den seinere tid.

Nå er det rabatt på REDX-sæd.

Foto: Dnb

Betydelig bedre resultater

Vi har tidligere informert om at vi i fjor hadde utfordringer i produksjonen som førte til at vi i en periode måtte stenge ned laboratoriet for å kvalitetssikre alle operasjoner. Vi ser lovende tendenser for inseminasjonsresultatene ved bruk av REDX og jobber kontinuerlig med å etablere et større datagrunnlag for å kunne presentere enda sikrere resultater. Siden produksjonen startet opp igjen har vi hatt en forbedring på 7 prosent. De siste beregningene fra januar viser 62,6 prosent ikke-omløp 56 dager. Dermed er vi innenfor målsettingen om å ikke ligge lavere enn 10 prosent i ikke-omløp sammenlignet med vanlig sæd. Signaler fra felt bekrefter den samme tendensen, og vi har blant embryokvigene fått åtte av ni drektigheter på første forsøk på en pulje kviger.

Aktivitetsmåler bidrar til gode resultater

Inseminasjon litt seint i brunsten viser seg å gi de beste resultatene ved bruk av kjønnsseparert sæd. SenseHub aktivitetsmåler vil hjelpe deg i å finne riktig inseminasjonstidspunkt. Dersom du ikke allerede har et godt hjelpemiddel for dette, så er tida riktig til å vurdere dette nå. Ta kontakt med oss i Geno og vi vil gjerne gi deg råd om aktivitetsmåler for din besetning.

Bedre utvalg av okser med REDX

Foto: Jan Arve Kristiansen

Mange har ytret ønske om større utvalg av okser med REDX. Geno har nå gått over til å produsere REDX døgnkontinuerlig. Dette medfører større antall doser produsert både for nasjonalt og internasjonalt marked. I perioden vi nå går inn i har vi valgt ut følgende sju okser som vi mener skal være gode okser for å rekruttere gode kvigekalver: 12024 Trondstu, 12073 Alme, 12116 Sausvatn-PP, 12185 Nybakken-P, 12195 NR Draugsvoll-P, 12197 NR Haflingerhoff og 12222 NR Skoien. Oksene 12034 Falkmo og 12203 Fallmyr PP settes i produksjon og vil få doser til salg i perioden.

Disse oksene inngår i kategorien REDX Elite som består av en blanding av eldre gode okser og eksisterende eliteokser. Dette for å ha et bedre utvalg av okser som har produsert REDX.

Kravet til oksene som er valgt ut er at de har en god avlsprofil og en sædkvalitet som gir tilfredsstillende resultater fra kjønnssepareringa.

Sjekk tilgjengeligheten av REDX

Benytt deg av funksjonen «Innhold i beholder» på geno.no og få oversikt over tilgjengeligheten av REDX hos inseminøren.

  1. Logg deg inn på «Min side» på geno.no

  2. Gå inn på menyvalget «Innhold i beholder»

  3. Søk opp aktuell inseminør

  4. Se oversikt over okser og antall doser av de ulike sædtypene inseminøren har i beholderen

På denne måten kan du se hvilke okser som er tilgjengelige og huke av for det i Geno avlsplan. Da får du opp de beste kombinasjonene med REDX elite som inseminøren har tilgjengelig i beholderen. Er det spesielle ønsker, oppfordres det til å melde fra om dette slik at aktuell okse kan settes ned i beholderen til inseminøren.

For å få enda bedre utvalg kan du gå inn i nettbutikken på geno.no og bestille REDX av de oksene du ønsker. Her vil det også være mulig å bestille fra okser som på grunn av lite sædlager kun er tilgjengelig via netthandel.

70 kroner i rabatt

I kampanjeperioden vil det bli rabatt på REDX kjønnsseparert på kr 70,- per dose. Så her er bare å gripe sjansen til å bruke REDX i en periode hvor det er viktig å få gode kvigekalver. For noen kan det være aktuelt å supplere med kjønnsseparerte hannceller av kjøttfe på dyr det ikke er så aktuelt å sette på etter og som kalver mer ugunstig til å produsere sommermjølk. Kjønnsseparerte hannceller av kjøttfe kan bestilles i Geno sin nettbutikk.