Helse

Kort om Kalv

Illustrasjon: Sunniva Anette Hunskaar Tajet

Husker du eventyret om grisen som gikk til kongen for å be om bedre kår? Drømmen om «erter og gryn og ligge i silkeseng» ble ved uheldige omstendigheter til «skyller og rask og ligge i bås». Seinere forhandlinger har gått i dyras favør, for selv om silkeseng er perler for svin, gir lunt og tørt underlag lavere sjukdomsrisiko, større trivsel og bedre økonomi.

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

«Erter og gryn og ligge i silkeseng»

For å sikre kalven en god start, er det nødvendig med en tørr og trekkfri liggeplass med varmeisolerende og drenerende underlag. Halm hindrer varmetap og er supert underlag. Denne ressursen er lettest tilgjengelig i sør og øst, men et tykt lag med strø kan også fungere greit den første tida. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

En kalv som fryser, har lavere tilvekst og blir lettere sjuk. Følg med på kroppsspråket!

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Kalven tåler godt lav lufttemperatur om den har ly og isolerende underlag. Men er temperaturen under 5°C, er det nødvendig å øke melkemengden for å opprettholde tilveksten.

Foto: Harald Skagemo

Om en form for duk, for eksempel en 1 500 liter vedsekk legges på trespaltene og dekkes med halm, blir gulvet tett og drenerende, og det er fort gjort å bytte ut halmen! Reinholdet blir også vesentlig enklere når halm ikke sitter fast i spaltene. Foto: Harald Skagemo.

Foto: Harald Skagemo

Oppstallingskravet i «Forskrift om hold av storfe» kunne vært skrevet ned av kalven selv. En kalv som trives, har den beste forutsetning for å bli et godt produksjonsdyr!

Du finner mye om kalv ved å søke i Buskap (buskap.no) enten det er oppstalling, fôring, helse eller andre ting du lurer på.