Avl

Passert 100 tonn mjølk

Paula Merethe Brekken

Rådgiver i Tine

100-tonnskua 5320 sammen med junior på garden, Erling, som vet å sette pris på friske og holdbare kyr.

Foto: Paula Merethe Brekken

I besetningen til Bjørn Jordet på Tynset står ei godt voksen ku, nr. 5320, født 1. september i 2010. Med ni kalvinger bak seg har hun nå passert 100 000 kg mjølk godt og vel. Innkjøpt i besetningen som andrekalver, har hun vært på mjølkestall og på setra, før det ble løsdrift og ny seter, og innom to forskjellige robot-typer. Ei robust og tilpasningsdyktig ku må vi kunne si!

Kua er stor og romslig, med et godt hode og gode bein og ei sterk jurhelse. En mjølkefeber står riktignok på cv’n, men den har hun nok betalt mange ganger. I de årene vi har hatt fôrberegninger, ser vi at hun har jevnt over har ligget over snittet av besetningen i grovfôropptak.

Far er 10912 Jare, blant annet med gode egenskaper på mjølk og lynne. Morfar er 10398 Seteråsen.