Organisasjon

Våren gir tegn til nytt liv

I skrivende stund smelter snøen raskt og våren er
i anmarsj, og vi har nettopp avsluttet felles årsmøte med Norsvin og Tyr på Hamar.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

På REDX-laboratoriet til Geno er nå både produksjonsvolum og kvalitet på topp. Leder forsyningskjede i Geno Margrete Nøkleby i midten med Caroline Zedell (til venstre) og Fredrik Munkelien (til høyre).

Foto: Turi Nordengen

Det ble to vellykkede årsmøtedager hvor vi endelig kunne møtes igjen fysisk, dele kunnskap og utveksle tanker, ideer og erfaringer gjennom uformell dialog ved kaffeautomaten og ved matbordene, og få en aktiv debatt om året som har gått og de mulighetene som ligger fremover. Teamsmøter er vel og bra, men innimellom trenger vi å møtes fysisk. Tusen takk til de tillitsvalgte for to fine dager sammen.

Nye løsninger møter behovet for økt lønnsomhet

Ved oppstart av årets våronn er det et krevende bakteppe for matproduksjonen både i Norge og i verden for øvrig. Ekstrem kostnadsvekst på de fleste innsatsfaktorene både utfordrer og stiller krav til nye løsninger for at vi skal ha bærekraftig matproduksjon også i fremtiden. Å ta i bruk ny avlsteknologi er en måte å styrke økonomien i egen produksjon. Internasjonalt har utviklingen de siste årene skutt fart når det gjelder bruk av kjønnsseparert sæd. Drivkreftene for dette er økt lønnsomhet i besetningen. Forsiktige beregninger vi har gjort viser et merutbytte på kr 2 500 pr. årsku. 50 kyr gir dermed kr 125 000 mer på bunnlinjen. Det er verdt å ta med seg.

REDX – kvalitet i verdensklasse

På REDX-laboratoriet vårt er vi nå godt i gang med 3. skiftproduksjon, og produksjonstallene viser at vi produserer kvalitet og volum i toppklassen når vi sammenligner oss med andre laboratorier i ABS systemet rundt om i verden. Det betyr at vi nå er leveransedyktige både i det norske og internasjonale markedet. Internasjonalt forventer vi å selge 40 prosent REDX og 60 prosent konvensjonell NRF-sæd i år. I det norske markedet er konvensjonell sæd fortsatt hovedproduktet. Vi ønsker at flere av våre kunder tar i bruk REDX på de beste dyrene i besetningen, og kombinerer det med kjøttfe på de svakeste. Vår partner ABS har også gitt oss god tilgang på hannceller av Angus. Kombinerer du REDX med hannceller av Angus, vil det økonomiske regnestykket overfor styrkes ytterligere.

Bruk muligheten i kampanjeperioden

Vi er nå inne i en kampanjeperiode hvor målet vårt er å doble salget av REDX i det norske markedet. Kampanjen er et samarbeid med våre gode partnere Tine og OSID. Bruk muligheten til å kickstarte økt lønnsomhet i egen besetning ved å bli med på denne kampanjen. Med ønske om en god våronn.

DeLaval

Melder at kalvefôringsautomaten CF500S og CF1000S nå kan kobles opp mot besetningsstyringssystemet DelPro. En kan da finne nøkkelinformasjon om kalvenes helse, vekst og fôropptak presenteres i DelPro og få alarmer om kalver som må følges opp spesielt.

Pressemelding