Animalia

Storfekjøttkontrollen

Anna Dangstorp

anna.kristine.dangstorp@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Lanseringer i Storfekjøttkontrollen våren 2022

Denne våren har Tyr og Storfekjøttkontrollen lansert Fargeregistrering og Automatisk stambokføring i Storfekjøttkontrollen.

Fargeregistrering

Det har over lengre tid vært etterspurt fargeregistrering på enkelte raser i Storfekjøttkontrollen. Registreringsmuligheten er tilgjengelig for individer som er minst 75 prosent av følgende raser: Aberdeen Angus, Hereford, Galloway og Highland cattle. Fargeregistreringen kan enten gjøres via Individkortet eller når man registrerer Kalving. Dersom det har blitt registrert feil farge kan dette enkelt rettes i Individkortet.

Automatisk stambokføring

I mars ble automatisk stambokføring lansert. Denne oppgraderingen i stambokføringsrutinen gjør at en stor andel av dyrene kan stambokføres automatisk som igjen fører til raskere stambokføring. Kriteriene for at dyret kan bli automatisk stambokført er:

  • Eier og oppretter må være den samme produsenten.

  • Mor og far må være stambokført.

  • Avstamningskontrollen er godkjent.

Beite/binge i beitesesongen

Beite/binge er et nyttig verktøy for å holde oversikt over besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du både planlegge og registrere flytting av dyr. Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite samt ha dokumentasjon over hvilke dyr som har gått på hvilke beiter tidligere. Egen noteringsliste og tilsynsliste for beite/binge finnes ved å gå inn på det enkelte beite/binge.

Hvis du flytter en okse med kategori avlsdyr inn i et beite eller en binge, med kyr/ungdyr så vil det automatisk genereres bedekning. Når oksen flyttes ut av beite/bingen vil bedekningen avsluttes automatisk. Dette kan spare deg for en del manuell registrering.

Avlsverdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2022 gjennomføres i juni. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av mai. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.