Fruktbarhet

Verdensrekord i SenseHub-anlegg for ammeku

Norge er nå landet i verden med flest SenseHub-anlegg i bruk i ammekubesetninger.

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig for SenseHub i Geno

kristin.mengshoel@geno.no

Vegard Urset

Sjef for aktivitetsmåling i OS ID

vegard.urset@osid.no

Denne «verdensrekorden» er enda mer imponerende når vi tar i betraktning det relativt lave antallet ammekubesetninger vi har her i landet sammenlignet med mange andre land. I Norge har vi nå over 200 SenseHub-anlegg fordelt på våre ca. 6 000 ammekufjøs. Til sammenligning har land nummer to på lista, Frankrike, 183 SenseHub-anlegg og over 50 000 ammekubesetninger.

Simmental-produsent Frode Størseth i Meråker er en av mange norske ammekuprodusenter som er med på å sette SenseHub-verdensrekord.

Foto: Knut Lundemo

Utstrakt seminbruk

Så hvorfor har så mange norske produsenter valgt å satse på aktivitetsmåling? Årsaken er selvsagt først og fremst den utstrakte seminbruken. For selv om seminandelen i norsk ammekuproduksjon er lavere enn i mjølkeproduksjon, ligger vi likevel langt høyere enn andre land. Rundt tjue prosent av ammekyrne i Norge blir inseminert, mens de fleste andre land ligger på ca. fem prosent.

Tabell. Antall SenseHub Beef-anlegg i noen land. Tall fra mars 2022

Land

Antall SenseHub Beef-anlegg

Norge

198

Frankrike

183

Sør-Korea

158

Belgia

82

USA

73

Italia

61

Sveits

55

Sverige

52

Irland

51

Storbritannia

44

Tidlig ute

En annen viktig årsak er at Geno, Tyr og slakteriene var tidlig ute med å vise de norske ammekuprodusentene at bruk av semin gir bedre resultater. Geno begynte å selge Heatime, etter hvert avløst av SenseHub, for å tilby et godt hjelpemiddel for å oppdage brunst. I tillegg ser vi at norske storfeprodusenter i mange sammenhenger er svært dyktige til å ta i bruk ny og nyttig teknologi. En nettbasert aktivitetsmåler som via mobilen gir real-time oversikt over besetningas brunst og helse, er med andre ord som skapt for norske bønder.

Til sammen har dette gitt resultater. Salget av SenseHub til ammeku øker stadig, og seminandelen går opp.

Lifland Agri

Fra 1. januar har Lifland Agri overtatt importørskapet fra Reime Landteknikk og er ansvarlig for servicen til alle GEA melkesystemer og salg av nye GEA systemer i Norge. Lifland Agri har nå 12 serviceteknikere på jobb, fordelt på 3 lokasjoner.