Tema: Beite

Mer sommermjølk med kvigeinseminering på beite

I beitesesongen er det mer utfordrende å fange brunsten på kvigene og få de inseminert til riktig tid. Med aktivitetsmåling kan du imidlertid gå beitesommeren lyst i møte. Kanskje får du også produsert mer sommermjølk til neste år?

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig for SenseHub i Geno

kristin.mengshoel@geno.no

Vegard Urset

Sjef for aktivitetsmåling i OS ID

vegard.urset@osid.no

Aktivitetsmåling kan avdekke om kvigene på sommerbeite er drektige eller ei.

Foto: Bernt Olav Langbekkhei.

Mange foretrekker å inseminere før dyra slippes ut på beite, men på beitetilsyn kan det være vanskelig å fastslå om dyra, og spesielt kvigene, er blitt med kalv. I slike tilfeller kan en aktivitetsmåler, som SenseHub, hjelpe deg med å anslå sannsynlig drektighet, og du slipper å vente til innsett om høsten med å finne ut hvor mange dyr som faktisk ble drektige. Det anbefales likevel å drektighetskontrollere ved innsett for å være helt sikker.

Over et stort område

Også etter at dyra er sluppet på innmarksbeite kan aktivitetsmåling være svært nyttig. SenseHub-controllerens dekningsområdet er stort – opptil 200 x 500 meter. Controlleren monteres gjerne i eller ved fjøset, og den vil dermed dekke nærliggende beiteområder. Også når innmarksbeitene ligger lenger unna, kan SenseHub fungere godt. Dyra trenger bare å befinne seg innenfor controllerens rekkevidde én gang i døgnet for å få registrert data. Dette kan du enkelt få til ved å plassere vannkilden eller salt- og mineralsteinen i dekningsområdet. Du kan også utvide controllerens rekkevidde ved å koble til flere antenner.

Inseminer til rett tid, også om sommeren

Kombinerer du aktivitetsmåling med en god fanghekk, blir inseminering enkelt å få til også om sommeren. Ved inseminering til ønsket tid, får du opprettholdt ønsket kalvingsintervall og kalvingstidspunkt. Når aktivitetsmåleren sender brunstvarsel på ei kvige som er inseminert for ei stund siden uten omløp, så har den trolig kasta. Da kan du tidlig få planlagt neste inseminering, slik at du ikke havner for langt på etterskudd i forhold til det ønskede kalvingsintervallet.

Lettere å luke ut medløperne

Ute på beite kan det være vanskelig å skille de brunstige dyra fra medløperne. Med SenseHub er ikke dette lenger et problem. Hos kvigene som er brunstige, går drøvtyggingsaktiviteten ned, mens den naturlig nok ikke går ned hos medløperne. Du vil derfor ikke få brunstvarsel på disse medløperne.

Øretransponder gunstig på kviger

Når du bruker SenseHu, kan du velge om dyra skal ha øre- eller halstransponder. Du kan også kombinere de to typene i samme besetning. Mange som har dyr på utmarksbeite foretrekker ørevarianten, slik at man slipper å bekymre seg for at halsbåndet skal sette seg fast i busk og kratt. Velger du øretransponder, slipper du også å regulere halsbåndet på kvigene gjennom sommeren når kvigene er i vekst.

Den nyeste versjonen av SenseHubs øretransponder, med lengre levetid og LED-lysindikator, har for øvrig nylig blitt lansert. Transponderens LED-lampe blinker når et dyr må sjekkes nærmere, for eksempel på grunn av bunstvarsel eller helsealarm.

Verdifulle dyr

Om du vurderer aktivitetsmåling, er det altså mange gode grunner til å inkludere også kvigene. Og utstyrer du kvigene med aktivitetsmåler og lykkes med insemineringa, investerer du i raskere avlsmessig framgang og økt lønnsomhet!beite