Dyrevelferd
Kusignaler

Hygiene på sjekklista

Hygiene og renhold er viktig for å redusere smittepress, øke fôropptak og bedre de generelle produksjonsforholda i fjøset. Rutiner er stikkordet for å lykkes med dette.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Alger og bakterievekst i drikkevatnet kommer fort, og kan redusere inntaket av vatn og dermed også redusere mjølkeproduksjonen.

Særlig til kalver som ennå ikke har fullt utviklet immunforsvar er de hygieniske forholdene i binger og fôringsutstyr viktig. Det kan for eksempel være forebygging av smittsom diaré i enkeltbinger til småkalv. Har en først smitten i hus er det lett at det overføres til neste kalv som tar bingen i bruk. Da er det smart om en enkelt kan ta bingen ut for spyling og rengjøring. Da kan også bingen stå ute og tørke før den tas inn igjen. Særlig i kaldt vintervær er det effektivt for å knekke smittsomme bakterier. Bakterier trives best i varmt og fuktig klima, så spyling inne i fjøset kan like ofte virke mot sin hensikt.

Daglige rutiner for rengjøring

Mjølkebar med behov for rengjøring. Utstyr for kalvefôring må inn i de daglige rengjøringsrutinene.

Bilde 1 viser en mjølkebar med behov for rengjøring. Utstyr for kalvefôring må inn i de daglige rengjøringsrutinene. Og nettopp rutiner er stikkordet for rengjøring. Det kan være smart å ha noen sjekklister, særlig der det er ulike personer som arbeider i fjøset. Slik at alle har samme standard for renhold. Sett opp hva som skal gjøres hver dag, som for eksempel vask av kalvefôringsutstyret og renhold av liggebåser. Bilde 2 viser et alminnelig forurenset drikkekar. Alger og bakterievekst i drikkevatnet kommer fort, men det er lett å forestille seg at det kan redusere inntaket av vatn og dermed også redusere mjølkeproduksjonen. Det kan være dyrt å slurve med dette, og må settes på sjekklista for ukentlig renhold. Bruk kost for å fjerne det glatte laget med alger i bunnen av karet.

Andre ting kan en kanskje ha en runde på 2–3 ganger i året, men er like fullt viktig at blir gjort. Eksempler på dette er vask av vinduer og lampeskjermer. Gode lysforhold er viktig både for brunst, trivsel og arbeidsmiljø. Og det er dumt å sløse bort gratis lux på møkkete vinduer.

Gode hygieniske rutiner

Det er også viktig å tenke hygiene og smittepress i måten en legger opp arbeidet på. Det er lurt å lage det enkelt å spyle av støvlene før en går opp på fôrbrettet, og en bør egentlig i størst mulig grad unngå å tråkke i fôret. Tenk også renhold av fôringsutstyr, kanskje særlig ved kjørbart fôrbrett der en frakter utstyr inn og ut av fjøset.

I båsfjøs har en mulighet til å rokere på dyra slik at kyr med høgt celletall mjølkes til slutt. Det har etter hvert også blitt ganske vanlig å bruke engangshansker ved mjølking, I store besetninger med mange ungdyr er det fornuftig å starte med å fôre og stelle de yngste dyra først. Da er klær og utstyr renest når en steller med de dyra som er mest utsatt for smitte. Også er det selvfølgelig best om en gjør det likt fra dag til dag.