Reportasje
Dansk Kvægkongres

Danske storfebønder taper mest på EUs nye landbrukspolitikk

2021 var et godt økonomisk år for danske melkeprodusenter, men i år vil kostnadseksplosjonen slå inn på bunnlinja.

Rasmus Lang-Re e

rlr@geno.no

Styreleder Landbrug og Fødevarer Kvæg Christian Lund mente EUs nye landbrukspolitikk rammer skjevt og at storfenæringen kommer spesilet dårlig ut.

Alle detaljer rundt nye CAP (EUs felles landbrukspolitikk) blir ikke klare før ut på høsten selv om den trer i kraft fra 1. januar 2023. Allerede nå er det klart at storfenæringa er den som får svi mest. Landbruksstøtten skal reduseres og utjevnes mellom næringene og storfe har hatt en del støtteordninger (melketilskudd, storfetilskudd og hanndyrtilskudd) som nå forsvinner. Selv om det kommer øko-ordninger og ku-premie, vil dette for de fleste ikke kompensere for tapet, sa kvægformand (styreleder Landbrug og Fødevarer Kvæg) Christian Lund under årsmøtet i forkant av den første kvægkongressen i Herning siden 2019. Fjoråret var imidlertid et svært godt år for danske storfebønder. De foreløpige driftsresultatene forteller at de konvensjonelle melkebøndene forbedret resultatet (før eierlønninger) med DKK 600 000, de økologiske med DKK 750 000 og de som driver med framfôring av kalver (slaktekalvbedrifter) med DKK 660 000.

Dansk Kvægkongres samlet til sammen 1500 til 1600 deltakere over to dager.

CO2-avgift vil avvikle landbruket

Grønn omstilling byr også på noen utfordringer for storfenæringa i Danmark. En eventuell CO2-avgift vil ta kvelertak på økonomien. Landbrug og Fødevarer har beregnet at en avgift på 750 kroner pr. tonn CO2-ekvivalenter vil koste landbruket 12,2 milliarder danske kroner. Til sammenligning har det årlige driftsresultatet i landbruket (før eierlønninger) de senere årene ligget på 7,7 milliarder danske kroner. Det er ikke truffet noen beslutning om en slik avgift, men et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen skal komme med en rapport til høsten.

Sliter med salmonellabekjempelsen

I debatten på årsmøtet til Landbrug og Fødevarer Kvæg kom det fram at det går dårlig med bekjempelsen av Salmonella dublin i storfebesetningene. Sjefsdyrlege hos LVK, Kenneth Krogh, sa at det blir vanskelig å nå målet fordi Fødevarestyrelsen (tilsvarer Mattilsynet) er for opptatt av detaljer. Han mente det ble for lite tillit og for mye kontroll og at dette virker demotiverende på bøndene. Prisene Fødevarestyrelsen tar for kontrollene ble av Kenneth Krogh karakterisert som absurde.

Storfenæringa i Danmark

  • 559 270 melkekyr og 80 473 ammekyr

  • 2 640 melkebruk

  • Gjennomsnittlig avregningspris kjøtt DKK 22,34/kg (NOK 29,70)

  • Melkepris mai 2022 DKK 3,67/kg (NOK 4,88)