Avl

GS 10 på topp I GS

Det er stor interesse for genotyping av NRF-hunndyr og over 100 000 GS-prøver har blitt bestilt av produsenter siden oppstarten i 2017. Til sammen er 173 000 dyr i NRF-populasjonen er genotypet per mai 2022.

Hanna Retzius Storlien

Avlsforske ri Geno

hanna.storlien@geno.no

Nummer 9 på Topp 10 lista. 29 Frederikke (80401 Dianna) var opprinnelig ikke et embryoemne, men ble genotypet på eget initiativ. Hun hadde et foreldregjennomsnitt på 33, men genotypinga avslørte at hun hadde arva det beste fra sine forfedre med en GS avlsverdi på 49!.

Foto: Hanna Retzius Storlien

To ganger i løpet av året presenteres en topp 10 liste for GS hunndyr i Buskap. Nå presenterer vi på ny en oppdatert liste med de ti hunndyrene som har oppnådd høyest GS-verdi per mai 2022. Dette er altså de ti beste av totalt 123 931 hunndyr som er genotypet som embryoemner i regi av Geno eller via GS-prøver bestilt av produsent.

Avlsverdiene oppdateres ved hver avlsverdiberegning, som er ca. hver andre uke. Det betyr at 10 på topp i GS kan forandres når det kommer til nye dyr hver andre uke. Likevel opplever vi stor interesse og engasjement rundt lista, og det er ekstra stas å ha en av topp 10 kandidatene i fjøset.

De fleste på topp 10 lista produserer NRF-embryo

8 av 10 på lista har eller skal produsere NRF-embryo på Store Ree. 80328 Camille (nr. 4 på lista) har hittil produsert 23 embryo med okse 12194 NR Haakensmoen, 12181 Fjellvang, 12206 NR raset og 12191 NR Tveten. 22 av disse er lagt inn.

80286 Caisa (nr. 7 på lista) har produsert 20 embryo med okse 12171 Ersnes, 12183 Holtan og 12173 Hebnes. 17 av disse er lagt inn. 80286 Caisa er nå tilbake hos oppdretter og venter kalv 26.august med 12193 NR Unnset-P

De seks andre embryokvigene på topp 10 lista starter embryoproduksjon i nærmeste framtid og utover høsten.

Tabell. De ti NRF-hunndyr som har oppnådd høyest GS-verdi per mai 2022

Opprinnelsesnr.

Embryokvige

Født

Far

Morfar

Avls-verdi

Hornstatus

Oppdretter

250499500092

80458 Danna-P

11.12.2021

12114 Hagemoen-P

11938 Welve

54,76

KH

Øyvind Waterloo

250228701150

80439 Dorina-P

03.10.2021

12073 Alme

11876 Alm

52,80

KH

Ingunn og Krister Wehn

250406201540

24.09.2021

24046 VR Uncca

24000 VR Bestman

52,00

KH

Ronny Kavli

250351901035

80328 Camille

10.12.2020

11992 Riste

11284 Skretting

51,82

HH

Åker Samdrift DA

249935900822

80480 Ella

15.01.2022

12108 Buaasen-ET

11981 Thune

50,36

HH

Owra Samdrift DA

250372901341

80434 Dagalin

17.10.2021

12097 Aardal

11872 Kolbu-P

50,32

HH

Robin Sjøgård

250293001650

80286 Caisa

02.08.2020

12015 Vestbygda

11848 Sundli

49,62

HH

Iver Tyldum

250570301022

80374 Dianne-ET

02.04.2021

12061 Hojen

11919 Ofstad-P

49,57

HH

Solsiden Samdrift DA
(Lars Petter Bartnes og Åsbjørn Holien)

250656900029

80401 Dianna

27.05.2021

12073 Alme

11892 Nedrebo

49,48

HH

Hanna og Morten R. Storlien

250582801052

12.02.2021

12022 Todnem

11851 Ranheim

49,46

KH

Harald Bjørnsen

Genotyping hjelper deg med å ta rette valg

Ved å genotype hunndyrene i besetningen din legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr. Det er lettere å drive avlsplanlegging når du har oversikt over dyrets styrker og svakheter, slik at den mest egna oksen blir valgt til hvert enkelt dyr i besetningen. Avlsverdien kalven blir tildelt når den blir født er kun et gjennomsnitt av mor og far. Når kalven blir genotypet får du vite kalvens GS avlsverdi og indekser for alle egenskaper. Det vil si at avlsverdien kan avvike en del og være både betydelig høyere eller lavere enn foreldremiddelet som er tildelt ved fødsel. Ved å genotype kalven sikrer du at du tar rette valg. Ender kalven på en høy avlsverdi i forhold til foreldregjennomsnittet, så vil det være en god kandidat å satse videre på. Ved å inseminere med REDX™ sikrer du at du får en kvigekalv som kan føre den gode genetikken videre i besetningen. Bikker avlsverdien andre veien, slik at genotypingen avslører at kalven har vært uheldig og har svake indekser på flere viktige egenskaper, vil det være mer aktuelt å legge inn NRF-embryo eller inseminere med kjøttfe. Dette fordi det kanskje ikke er ønskelig å føre genetikken videre i en ny kvigekalv.

All GS-info blir inkludert i Geno avlsplan

Fordelene ved genotyping av hunndyr kommer spesielt til uttrykk i Geno avlsplan der all informasjon fra genotypingen blir inkludert. Det medfører at dyr som er genotypet får oksealternativer som matcher med dyrets styrker og svakheter. Det genomiske slektskapet gir en sterk innavlskontroll og Geno avlsplan vil nekte nære slektninger å komme opp som oksealternativer.

I tillegg forhindrer Geno avlsplan uheldige kombinasjoner. Ved genotyping får du vite bærerstatus av de genetiske defektene BTA12 (også kjent som fruktbarhetsdelesjonen), BTA8H (Fruktbarhetsmutasjonen) og AH1. Disse defektene kommer kun til uttrykk om både mor og far er bærer av samme gen. Geno avlsplan nekter to bærere å bli kombinert og du unngår dermed de negative effektene av BTA12, BTA8H og AH1 i din besetning. Geno avlsplan forhindrer også kombinasjoner som kan medføre kalvingsvansker. Okser som gir store kalver blir eksempelvis ikke brukt som oksealternativ på små kviger.