Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Produsentringer løftet produksjonen

Rasmus Lang-Ree

Rune Bruflot skriver i Buskap nr. 4 i 1972 om produsentringer som har blitt et populært tiltak på Vestlandet. Han skriver at det sist vinter var 35 ringer i gang, og at det i første rekke er overassistentene, delvis i samarbeid med herredsagronomene, som har stått for organiseringen. Bakgrunnen for tiltaket var å stimulere de produsenten som hadde mulighet til å bygge ut en rasjonell produksjon. Ringene besto av 5-6 produsenter som møttes hos hverandre for å diskutere utviklingen for gården de neste fem årene. Overassistenten satte opp oversikter over areal, avling, siloplass, buskap, båsplasser og annet. Bruflot skriver at det ikke ble gjennomført økonomiske analyser på hvert bruk, men at det tidligere var påvist mange ganger at det var lønnsomhet i høyere avdrått og større besetning. Han skriver at det for mange i først omgang var en litt ukjent tanke at en produsent som hadde økt fra 25 000 til 30 000 kg siste årene fikk regnet ut at han kan levere 60 000 kg om fem år. En av de første ringene i Hardanger hadde i snitt en leveranse på 50 000 kg, og etter to år hadde den økt til 77 000, og medlemmene er på god vei til å nå målet om en leveranse på 102 000 kg i snitt.