Forskjellig

Sommerkryssord

Her er årets kommer årets sommerkryssord. Løsningen er setningen som
følger pilen helt fra bildet. Sender du inn riktig løsning til rlr@geno.no innen 1. august, er du med i trekningen av en premie.

Navn på vinner av sommerkryssordet kommer i Buskap nr. 6.