Reportasje

Storsteigen videregående skole til topps
i Husdyrtreff

Årets landsvinnere på melkeproduksjon ble Mari Brevad Lien, Jens Erik Volden, Sivert Husom og Petter Godtland Røe fra Storsteigen videregående skole.

Eva Husaas

Ansvarlig web og SoMe i Geno

eva.husaas@geno.no

Fra venstre Mari Brevad Lien, Jens Erik Volden, Lars Terje Nyhus (lærer) og Sivert Husom. Petter Godtland Røe var syk da bildet ble tatt.

Foto: Storsteigen VGS

Husdyrtreffoppgaven innen melkeproduksjon hadde i år en praktisk oppgave med søkelys på kalvetilvekst. Videre ble elevene utfordret med å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen, de måtte besvare spørsmål som gikk på avl i egen besetning, og til slutt den tradisjonelle oppgaven med refleksjon rundt landbrukssamvirkets rolle.

Gode økonomiske beregninger

Vinnerbesvarelsen utmerket seg med gode økonomiske beregninger omkring kostnadene med tap av kalv, noe som ga besvarelsen et ekstra løft. Her var både tapte inntekter og utgifter til framfôring av toårs gamle kviger trukket inn i regnestykket. I analysen av årsoppgjøret la vi vekt på at elevene har sett de store linjene og vurderer resultatene fra Kukontrollen sett i lys av gårdens ressursgrunnlag og fjøsrutiner.

Husdyrtreff 2022

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82. Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

Husdyrtreff engasjerer

Kontaktlærer Lars Terje Nyhus forteller at elevene så mer og mer helhet og sammenhenger etter hvert som de kom lenger inn i oppgaveskrivingen. Han forteller at interessen ble spesielt stor da det viste seg at kalvene de målte, som tilsynelatende så fine ut, hadde dårligere tilvekst enn forventet. Dette skapte stort engasjement og motivasjon til å finne forbedringer. Da så de nytten av dokumentasjon og bruk av gode rådgivningsverktøy. Lars Terje Nyhus synes vinnerne har forstått betydningen av å ha et godt nettverk. Informasjon til diskusjon, priser, ideer med mer, ble hentet i og utenfor skolen. Prosessarbeid og nettverksbygging er viktig læring.