Animalia

Storfekjøttkontrollen

Anna Dangstorp

anna.kristine.dangstorp@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Nyhet i Beite/Binge

Nå kan du flytte dyr inn i beite/binge via Besetning og Masseregistrering. Gå til Besetning og huk av de dyrene du vil at skal flyttes. Trykk på Masseregistrering og velg Beite/Binge. Da kommer du rett inn i Beite/Binge med de dyrene du vil flytte.

Mindre lanseringer

Far bestemmer drektighetstid

Tidligere er det mor som har bestemt drektighetstid i Storfekjøttkontrollen. Vi har nå endret dette slik t det er far som bestemmer drektighetstiden.

Registrering av Lynne

Nå kan man registrere lynne samtidig som man registrerer veiing.

Utvidet normalområde for vektregistrering

Tidligere har man fått et varsel når man har registrert vekter over 730 kg om at denne vekten er utenfor normalområdet. Normalområdet er nå endret til 850 kg og varselet vil kun komme opp på registrerte vekter over dette.

Designprosjekt

Denne våren har vi i samarbeid med et designfirma foretatt brukerundersøkelser for å forbedre og videreutvikle Storfekjøttkontrollen. Hovedfokuset er produsentens behov og tilpasning av applikasjonen på små skjermer. I løpet av 2022 vil det komme nye funksjoner og nytt design. Vi tar gledelig imot tilbakemeldinger og innspill som kan tas med i prosessen. Hvis du har noe på hjertet så send oss en mail på brukerstotte@animalia.no.

Avlsverdiberegning

Det blir beregnet avlsverdier i august. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av juli. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Vi sees i Husdyrhallen 9.-11. september!.