Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Rødalger kan redusere metanutslipp fra kua

Fra venstre: Gårsbruker Hans Petter Aurstad, prosjektleder i TINE Kim Viggo Weiby og spesialrådgiver Clementina Alvarez.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom TINE, Geno og Bondelaget – og leverandøren av rødalgene er det norske selskapet Njord AQtech med base i London. Prosjektleder i TINE, Kim Viggo Weiby, opplyser at rødalgene inneholder bromoform som bidrar til å redusere produksjonen av metan i kuvomma.

– Vi har sett i tidligere laboratorieforsøk en metanreduksjon på over 80 prosent, men da har det vært høyere dosering enn vi bruker i dette forsøket. Dessuten er ikke laboratorieforsøk alltid direkte overførbart til det vi ser i felt. Men vi mener det er grunn til å være optimistiske med tanke på effektene av denne fôrtilsetningen, sier Weiby.

Han peker på at det nå blir viktig å følge nøye med – ikke bare på effekten av rødalgene på metanproduksjonen, men også at kua faktisk spiser fôret og at kvaliteten på melka ikke blir påvirket av dette.

– Det finnes flere ulike tilsetningsstoffer på markedet som kan ha effekt på metanproduksjonen, men det er ekstra spennende å teste ut naturlige tilsetningsstoffer slik som rødalger, sier Weiby.

Forsøket ble startet 9. mai og varte fram til 6. juni, og så vil resultatene bli nærmere analysert. Mjølkekyrne får tilsatt rødalger med stoffet bromoform i en fullfôrmiks med surfôr og kraftfôr. Selve målingene av metan foregår i noe som kalles for Greenfeed. Dette er et måleinstrument som ligner på en kraftfôrautomat, men som har sensorsystemer som fanger opp metankonsentrasjonen i utåndingslufta til kua. Det er Geno som eier disse Greenfeedene og bruker dem i sitt avlsarbeid.

Geno: Utslippskutt på naturlig vis

– Dette er et spennende prosjekt som vi har store forventninger til. Å benytte et naturlig tilsetningsstoff som kan gi redusert metangass-utslipp fra drøvtyggere er bærekraftig i seg selv, men også et viktig bidrag for å nå landbrukets mål om redusert klimagassutslipp, sier Eli Hveem Krogsti, prosjektleder fôreffektivitet i Geno.

Bondelaget: Viktig for å nå klimamålene

– Faglaga i norsk jordbruk og staten har inngått en klimaavtale for perioden 2021-2030 der jordbruket skal kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Jordbruket skal både kutte utslipp, øke opptaket og tilpasse oss de klimaendringene som kommer. Arbeidet med tilsetningsstoffer i fôr er viktig for at vi skal nå ambisjonene i klimaavtalen, sier Johanne Sæther Houge, klimarådgiver i Norges Bondelag.

Rødalgene er en uønsket art i Portugal

Rødalgene fra Portugal har sin opprinnelse i Asia. De har kommet til Portugal gjennom skipstrafikk. I Portugal er algen regnet som en uønsket art, som fortrenger andre arter. Derfor kan algen i beste fall vise seg å gi en dobbel miljøgevinst, ved at det kan brukes til industriformål i landbruket.

Gründerne: Spennende

Andreas Bonde og Roger Bason er gründerne bak NJORD AQtech.

– Vi synes det er spennende vårt industrielle konsept kan være med på å bidra til å redusere metanutslippene melkeproduksjon ved å bruke tangen Asparagopsis som et spesialbearbeidet husdyrtilskudd, uttaler de.

Bli med på Go’kalvenkurs til høsten

Go’kalven er et kurs med grunnleggende innføring i kalvens utvikling og behov de viktige første seks månedene. En frisk kalv i god tilvekst er avgjørende for å lykkes i mjølk- og kjøttproduksjonen.

Kurset gjennomføres fysisk eller digitalt for fellesmedlemmene i TINE og Nortura. Erfaringsutveksling mellom deltakerne er viktig i dette kurset, og også årsak til at mange betegner dette som «det mest nyttige kurset de har vært på».

Info om kursdatoer/steder vil bli kunngjort etter sommeren, men du kan melde din interesse allerede nå via lenke på våre nettsider.