Organisasjon

Geno omstiller for å møte veksten internasjonalt

I år kommer Geno til å selge mer genetikk internasjonalt enn i det norske markedet. Vekst internasjonalt skal sikre videre finansiering til vårt forsknings- og utviklingsarbeid.

Kristin Malonæs

Geno opplever økende etterspørsel etter NRF-genetikk internasjonalt og en sterk dreining fra konvensjonell til kjønnsseparert sæd. Her krysningskviger på beite i Sussex i Storbritannia.

Foto: Rasmus Lang-Ree

I Geno er vi stolte av å være eid av 7 700 norske engasjerte og dyktige storfebønder. Gjennom vårt avlsarbeid på Norsk Rødt Fe (NRF), bidrar vi til at norske og internasjonale melkebønder får tilgang til storfegenetikk i verdensklasse. Det unike med NRF som rase er de gode melke- og kjøttegenskapene, samtidig som den er frisk, fruktbar og fôreffektiv. Dette er egenskaper som i stadig større grad etterspørres i markedet.

Forskning og utvikling helt avgjørende

Geno investerer tungt i forskningsprosjekter som skal bidra til avlsfremgang. Skal vi være relevante i vår bransje må vi spille i toppdivisjonen. Gjennom vår embryosatsing kombinerer vi den beste oksegenetikken med egg fra de beste kvigene. Dette krever store ressurser, men er også det som gir raskest avlsfremgang. Alt vi gjør for å bidra til en enda mer bærekraftig matproduksjon står i sentrum for vårt arbeid. Akkurat nå rigger vi fôreffektivitetsprosjektet i 15 besetninger i Norge. Målet er å avle fram ei enda mer fôreffektiv ku for å møte behovet for bedre utnyttelse av fôrressurser, i tillegg til stryket lønnsomhet for bonden.

Vekst internasjonalt bringer ressurser tilbake til den norske bonden

Geno har eksportert NRF internasjonalt i over 25 år, og norsk genetikk er i dag representert i alle fire verdenshjørner. Vi ser en klar dreining i etterspørselen fra konvensjonell til kjønnsseparert sæd (REDX). I Geno er vi leveransedyktige på alle teknologier, og 1. mars i år startet vi med treskift-produksjon på kjønnsseparerings-laboratoriet. Fra august trapper vi ytterligere opp produksjonen for møte etterspørselen fra det internasjonale markedet.

Som selskap står vi nå overfor et vesentlig skifte, ved at vi i 2022 kommer til å selge mer genetikk internasjonalt enn vi gjør i det norske markedet. Målsettingen med vekst ute er å sikre videre finansiering til vårt forsknings- og utviklingsarbeid, slik at vi fortsatt er den foretrukne leverandøren til norske melkebruk og er attraktive for melkeprodusenter ute. I mai har vi gjort vår største enkeltsending av NRF-genetikk til USA noensinne. Vi ser gledelige effekter av ansettelsen av Joshua Hoffman som regional salgsansvarlig for Amerikas.

Geno omstiller for å møte fremtiden

Vekst internasjonalt stiller andre krav til oss som organisasjon, og vi har lagt en strategi for hvordan vi skal lykkes i denne omstillingen. Sentralt for oss er å lykkes med produksjon av genetikk de ulike markedene ønsker, og ha tilstedeværelse «på bakken» i de viktigste markedene. Det handler også om å øke bruken av teknologi betydelig gjennom hele verdikjeden for å levere gode kundeopplevelser og kunne drifte effektivt. I Geno opplever vi økte kostnader på viktige innsatsfaktorer i vår produksjon. Sammen med de ansatte har vi jobbet med tiltak for å kunne vri ressurser over på prioriterte områder og ta ned våre kostnader på andre områder, et arbeid som vil fortsette fremover. Sammen skaper vi fremtiden.