Avl

Avlsplan tilgjengelig for inseminør

Fra omkring 1. mai har avlsplan vært tilgjengelig for inseminerende personell via innrapporteringsløsningen som de bruker i sitt daglige virke. Dette har lenge vært etterspurt, og vi håper at løsningen er tatt godt imot både av inseminerende personell og gårdbrukere.

Anne Guro Larsgard

Avlsforsker i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Målet er at avlsplan skal kunne kjøres mot inseminørens beholder. Da vil det kun komme opp okser som er tilgjengelige, og enkeltokser kan sendes ut fortløpende etter hvert som de har tilgjengelig sæd.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Fra og med okseutvalget 2022-2 (som ble sendt ut fra ca. 20. mai) sender ikke avlsrådgiver lengre ut standard avlsplan til alle medlemmene i Kukontrollen slik praksis har vært tidligere. Det betyr at du som gardbruker enten må:

  1. kjøre avlsplan selv og gi beskjed til inseminøren om oksevalg

  2. eller la inseminørene hente oksevalg ut fra denne nye løsningen

Oppdatert okseutvalg

Oksevalget som inseminerende personell har tilgang til, vil alltid være oppdatert og basert på ferskeste tilgjengelige informasjon. Avlsverdier på kviger, kyr og okser beregnes hver andre uke, og disse endrer seg litt hver gang basert på at det hele tiden flyter inn nye data på dyrene selv eller på slektninger. Dersom du kjører avlsplan på samme dag som inseminøren er på garden, vil oksevalgene du får opp i Geno avlsplan være identisk med det som vises hos inseminøren. Dersom du har en eldre avlsplan liggende, kan det ha skjedd endringer i prioriteringsrekkefølgene, slik at oksevalgene i den ‘gamle’ avlsplanen og inseminørens valg ikke samsvarer.

Avlsplanen som vises hos inseminøren tolker sædruta slik at den vet hvilke dato nye okser leveres ut i det aktuelle området. Fram til denne dato vil det da vises avlsplan basert på det gamle utvalget, og etter denne dato basert på det nye utvalget.

Du kan velge hvilke eliteokseutvalg du lager avlsplan basert på

Gå inn på siden ‘Velg okser’. Øverst på siden vises denne informasjonen:

Ved å klikke i firkanten til venstre, kan du velge mellom de 2 utvalgene som er tilgjengelig i aktuell periode. I boksen til høyre vises det når neste utvalg vil være tilgjengelig i ditt distrikt.

Når hele landet er forsynt med et nytt eliteokseutvalg, er det kun det ene utvalget som vil vises.

Varsler om uheldige kombinasjoner

Som bruker står du selvsagt alltid fritt til å velge en annen okse enn det avlsplan foreslår. Dersom denne oksen er en uheldig kombinasjon for den aktuelle kua basert på forhold knytta til innavl, enkeltgendefekter eller kalvingsproblemer, vil dette komme opp som et varsel på inseminørens sin applikasjon. Merk at slike varsler kun kommer opp på okser som inngår i standard utvalg. Dersom du har tilgang på andre okser (spesialbestillinger eller okser fra tidligere utvalg) vil ikke slike varsler vises.

Neste versjon

På sikt er målet at avlsplan skal kunne kjøres mot innhold i den enkelte inseminør sin beholder. Fordelen med det er at det da alltid kun vil komme opp okser som er tilgjengelig, samt at enkeltokser kan sendes ut fortløpende etter hvert som de har tilgjengelig sæd. Dette forventes å være klart en gang i 2023.

Mulig å planlegge ut fra innhold i dunk

På ‘Min side’ har du i dag tilgang til hva som finnes i inseminøren sin dunk. Da har du mulighet for å inkludere/ekskludere okser og tilgjengelige sædtyper på ‘Velg okser’-siden i Geno avlsplan slik at det samsvarer med innholdet i dunken. Det vil kreve litt arbeid fra brukerne sin side, men vil på samme måte gi en avlsplan som baserer seg fullt og helt på innhold i dunk.

Har vi den riktige adressen din?

Etter hver utsending av Buskap får vi noen blader i retur fordi det ikke er meldt fra om adresseendring eller adressen er ufullstendig. Det er viktig at alle som har veiadresse (veinavn og nummer) melder fra om dette, ellers kan bladet blir returnert.

Medlemmer av Geno bør legge inn adresseendringer i produsentregistret https://www.prodreg.no/, mens andre kan sende e-post til post@geno.no