Helse
Kort om Kalv

Kalven krever luksusliv!

Bøndene forhandler med staten om levelige vilkår. Forhandlinger pågår kontinuerlig i din egen bedrift også! En misfornøyd kalv streiker ved å vise tegn til sjukdom, mistrivsel eller dårlig tilvekst. Den krever et luksusliv! Og et minstekrav må være nok næring av god kvalitet.

Kalv som får fri tilgang på melk, drikker opp mot 20 liter pr dag. Fôre gjerne etter appetitt de første 3-4 ukene, 2-4 liter per måltid eller mer. Løpen er overraskende fleksibel! La kalven blir ordentlig mett. Patting på andre kalver eller innredning kan tyde på at kalven ikke er mett eller ikke har fått tilfredsstilt sugebehovet. Større daglig melkevolum over færre uker gir bedre tilvekst enn lavere volum over flere uker.

Bruk melk av god kvalitet! Mastittmelk og celletallsmelk er ikke bra for verken kalven eller økonomien. Det gir oppformering av mastittbakterier og økt risiko for mastitt- og celletallsutfordring når kalven selv settes i produksjon!

Melkefôring med smokk istedenfor bøtte gir mer tilfreds kalv, mer liggetid, bedre grovfôropptak, mindre stress og mindre sjukdom. Smokkfôring gir større utskilling av spytt og dermed bedre koagulering og fordøyelse.

Kalven vil ha friskt kraftfôr og grovfôr hver dag! Fôropptaket reduseres med 50 prosent allerede på dag 2 om ikke fôret byttes ut, og det hjelper ikke å legge nytt fôr oppå det gamle.

Gi friskt vann fra første levedøgn. Totalt væskebehov er 8-10 prosent av kroppsvekten. En kalv med diaré trenger mer. For lite vann kan begrense fôropptaket, gjøre kalven mer stresset og mer mottakelig for sykdom.