Reportasje

Geno i Irland

Geno var aktiv under årets EDF-kongress i Irland med stand og workshop. Ikke nok med det: Tre av de fire gårdene som deltakerne besøkte kunne vise fram resultater av NRF-genetikken.

Tekst og foto:
Diego Galli

Regional Sales Manager i Geno Global

Oversatt av:
Rasmus Lang-Ree

Årets tredagers kongress i Cork i Irland med 320 deltakere fra 16 europeiske land inneholdt fellessesjoner med foredrag, gårdsbesøk hos EDF-medlemmer og tid til å bli kjent med andre deltakere. Leder av forskning, utvikling og implementering i Geno, Håvard Melbo Tajet, ledet en workshop som presenterte Genos ambisjoner for bærekraftig storfeavl. Geno var sponsor for årets kongress og møtte på kongressen både kunder og melkebønder som ennå ikke har brukt NRF.

Mer enn 70 prosent av medlemmene må være aktive melkebønder, mens resten av medlemmene er rådgivere, forskere, representanter for agrobusiness og andre som er interessert i melkeproduksjon. Målet til EDF er å inkludere alle melke-regioner i Europa, men er også åpne for samarbeid med viktige melkeregioner ellers i verden.

Styreleder i Geno, Vegard Smenes, foran NRF-kyr på gården til Tom Dunne.

Melkenæringa i Irland

Håvard Melbo Tajet ledet Geno-workshop under EDK-kongressen.

Takket være lave kostnader (fôret er hovedsakelig gras på beite) er melkeproduksjonen lukrativ med dagens høye melkepris. Irland står for 6,2 prosent av EUs melkeproduksjon og eksporterte i fjor 50,1 prosent av all melk som ble levert ­meieri. Ingen andre EU-land har hatt større vekst i melkeproduksjonen etter at kvotene ble redusert i 2015. Kutallet har økt med 30 prosent (til 1 550 000) og melkeproduksjonen med 63 prosent fra 2012 til 2021.

Men det er noen mørke skyer i horisonten. Klimaeffekten av ­melkeproduksjon er bokstavelig talt et hett tema også i Irland. Det er en diskusjon om et frivillig opplegg for å redusere kutallet. Flere bønder vi møtte sa at den største trusselen de ser er reglene for dyretetthet (dyrenheter i forhold til areal) som kan føre til at mange må redusere dyretallet eller skaffe seg mer areal.

Geno i Irland

Geno har vært i det irske markedet i mange år. Vi var med i en viktig undersøkelse i regi av forskningsinstitusjonen Morepark i 2012 som konkluderte med at irske bønder ville øke fortjenesten ved å bruke NRF-genetikk sammenlignet med Holstein Frieser på grunn av bedre helse, fruktbarhet og lette kalvinger og samtidig opprettholde produksjonsnivået. Salget av NRF-sæd har økt de siste årene, men potensialet er mye større. Dovea Genetics, som er et avlsselskap som har en markedsandel på 20 prosent, er Genos distributør i dette markedet.

Framtidskua slik forskningsinstitusjonen Moorepark ser det.

Fruktbarhet

For å utnytte beitesesongen maksimalt er irene avhengig av konsentrert kalving. Fruktbarhet er viktig over hele verden, men enda mer kritisk for økonomien til melkebøndene i Irland. Kyrne kalver om våren før de slippes på beite. Siden det aller meste av fôropp­taket skjer på beite er fôrkostnadene de laveste i Europa. Derfor er det avgjørende å ha ei fruktbar ku som kan starte beitesesongen tidlig. Viktige nøkkeltall er kg ­melketørrstoff pr. ku og pr. hektar. Kuas evne til å omdanne gras til melketørrstoff er det som teller. NRF kan hake av for mange av egenskapene for «framtidas ku» slik Morepark har definert det (se figur), og vi tror derfor irske bønder vil nå målene sine raskere med NRF enn med andre raser.

EDF

EDF (European Dairy Farmers) – ble etablert i 1990 av to tyske institusjoner (German Agriculture Society og Thünen-Institute) i samarbeid med ledende europeiske melkebønder. Det er en uavhengig forening for melkebønder som fungerer som en plattform for å utveksle ideer, erfaringer og kunnskap fra bonde til bonde. EDF er opptatt av å sammenligne produksjonskostnader og lære hvordan en kan forbedre driften.

Gårdsbesøk

Trerase krysningsopplegg

Clonnoe Farm som blir drevet av Shane Fitzgerald var en av de fire gårdene vi besøkte. Besetningen er på 450 kyr, og det kjøres et trerase krysningsopplegg med Holstein Frieser, NRF og Jersey. Shane Fitzgerald tok over gården etter sine foreldre i 2008 og fokuserer på konsentrert kalving og høy utnytting av beitegraset. De neste årene er målet å konsolidere økonomien og arbeidsstokken.

Tom Dunne

Ren NRF-besetning

Dunne Farm drives av Tom Dunne, broren og deres sønner. De har brukt kun NRF de siste 12–14 årene. Kyrne avsines tidlig i januar og er på beite fra de har kalvet til første uka i november. De 409 kyrne beiter på 1 150 dekar. Tom er opptatt av å få organisert generasjonsskiftet på en god måte. Størrelsen på gården må fordobles fordi det ligger i kortene at gården vil utvikle seg til to separate gårder. Tom har vært en NRF-entusiast lenge ,og Dunne-besetningen er kanskje verdens største rene NRF-besetning utenom Norge.

Torase krysningsopplegg

Familien Murphy driver Coolnasoon Farm med 420 kyr som er krysninger av Holstein Frieser og NRF. Kyrne er på beite 280 dager og fôres med grassilo i inneperioden. Målet er å maksimere grasveksten og effektiv konvertering til melk. Etter å ha vært gjennom en ekspansjonsperiode er nå fokus på å optimalisere økonomisk resultat. Familien er enige om at driften må forenkles enda mer for å oppnå dette.