Organisasjon

Lykkes sammen i krevende tider

Vår internasjonale virksomhet påvirkes av et urolig verdensbilde. For oss som for andre eksportvirksomheter er forutsigbare rammebetingelser helt avgjørende og ikke minst gjelder det tilgang til markeder.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Høsten er tid for innhøsting. For noen har det vært en god vekstsesong og for andre langt dårligere. Totalt sett kommer vi likevel bedre ut enn situasjonen i det øvrige Europa hvor tørke medfører store utfordringer for både matproduksjonen og for dyra på beite. Det er ingen tvil om at vi som samfunn har store oppgaver foran oss for å løse klimautfordringene og sikre bærekraftig matproduksjon ­globalt. Det gode er at vi gjennom å jobbe sammen har alle forut­setninger for å lykkes, og vår jobb i Geno er å legge til rette for at du som storfebonde skal lykkes med dine mål.

Norske bonden har lagt grunnlaget

Den norske bonden har lagt grunnlaget for de store industri­bedriftene som vi har i Norge innenfor dette feltet, og spiller en stor rolle i knoppskyting av nye bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. I august lanserte NCE Heidner Biocluster og T: Lab i Trondheim et initiativ kalt Lands­laget for AgriFoodTech. Hensikten er å kraftsamle miljøene vi har i Norge innenfor bærekraftig matproduksjon for å lykkes sterkere sammen med eksport av teknologi og løsninger som verden ­trenger. Vi i Geno støtter opp under dette initiativet.

Mattilsynet må styrkes med mer ressurser for å kunne levere de eksportsertifikatene som Geno har behov for. På bildet NRF-kyr på beite i Irland.

Foto: Diego Galli

Felles verdier blir et viktigere fundament for handel

For Geno som en eksportbedrift påvirkes vi av de geopolitiske endringene som kommer i kjølvannet av Russland sin invasjon av Ukraina, ustabilitet og usikkerhet mellom Kina og Taiwan og Vestens reaksjoner på disse ­hendelsene. Vi ser at verden ikke lenger fremstår som «global» i den formening som vi har hatt tid­ligere, og at sterkere allianser vil etablere seg både nordisk, europeisk og mellom land som finner verdi av samarbeid uavhengig av verdensdel. Jeg tror at felles ­verdier blir et viktigere fundament for samarbeid, handel og utveksling enn rene økonomiske vurderinger i 10 årene fremover.

Mattilsynet leverer ikke på våre behov

I et urolig verdensbilde er forut­sigbare rammebetingelser helt avgjørende for alle næringer. Det gjelder særlig tilgang til markeder. Vi har vi over lang tid jobbet for at Mattilsynet må styrkes med mer ressurser for å kunne levere på de behovene som vi som eksport­bedrifter har i forhold til eksportsertifikater, og situasjonen er ikke løst. Dette rammer alle bedrifter som eksporterer mat og biologisk materiale. Både næringsminister og landbruksminister har lovet å løse utfordringene, men lite har skjedd. Det hjelper ikke at Norge har som ambisjon å doble eksporten, dersom vi ikke får sendt varene ut til de kundene som ­trenger våre løsninger. Det offentlige og private må samarbeide mot felles mål dersom de skal la seg realisere. Jeg ønsker dere en riktig god og produktiv høst.