Forskjellig

Ærespris til Lars Nesheim

Lars Nesheim er nå en av bare fem personer som har æresmedlemskap i European Grassland Federation (EGF).

Tekst og foto:
Ragnhild Borchsenius

Fagkoordinator grovfôr Norsk Landbruksrådgiving

ragnhild.borchsenius@nlr.no

Med stående applaus fra vel 350 deltakere mottok Lars Nesheim EGFs ærespris da organisasjonen hadde sin konferanse i Caen, Frankrike 30. juni i år. Vi er stolte over at en norsk forsker har satt spor etter seg i en europeisk sammenheng.

European Grassland Federation (EGF) er en uavhengig ideell medlemsorganisasjon som knytter sammen alle foreninger, institusjoner og enkeltpersoner som er interessert i og jobber med problemstillinger knyttet til gras. Mer enn 30 europeiske land er med, og EGF bidrar til å fremme utveksling av kunnskap, reise nye forskingsspørsmål, og igangsetter forsking og forskningsprosjekter. NIBIO er Norges medlem. EGF-nettverket er strukturert etter geografiske og klimatiske regioner, og muliggjør raske og effektiv utveksling av forskningsresultat.

Heder til de som har bidratt mye

EGF hedrer enkeltpersoner som har bidratt spesielt mye for grasforskningen både i eget land og i en europeisk sammenheng. Æresbevisning kan også gis til forskere som har bidratt spesielt for organisasjonen. I dag er det bare to som har et æresmedlemskap i EGF. Derfor var det ekstra høytidelig når EGF i år utnevner tre nye kandidater som æresmedlem, og Lars Nesheim, tidligere ansatt i NIBIO og NLR, er en av disse.

Lars Nesheim har hatt viktige lederfunksjoner i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han har publisert utallige artikler i vitenskapelige og praksisorienterte tidsskrifter. Lars Nesheim har vært grasforsker på Vågønes forskningsstasjon i Bodø og NIBIO Kvithamar og kombinerte forskningen med stillingen som fagkoordinator for grovfôr i Norsk landbruksrådgiving de siste årene før han gikk av med pensjon i 2018. Han har også fungert som co-redaktør for «Journal of Grass and Forage Science» i fem år.