Forskjellig

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Landbruksministeren på ­besøk hos Q-meieriene

Bakgrunn for besøket var å vise frem det som er den største satsingen innen landbruk og meierisektoren de siste årene.

Sammen med landbruks- og matminister Sandra Borch kom også to representanter fra Senterpartiet og ordfører i Klepp kommune for å få en omvisning i de splitter nye lokalene. Det nye Innovasjonshuset på Jæren representerer en historisk stor investering på 900 millioner kroner, midt i matfatet av Norge.

- I Q tror vi på vekst og muligheter for ny innovasjon på det hvite gullet. Derfor har vi investert i nytt Q-innovasjonshus på Jæren og gjort investeringer på blant annet yoghurtpose­teknologi Gausdal, sier Q-sjefen Kristine Aasheim.

Hun forteller at Q til sammen har investert nær 1,1 milliarder kroner sine to meierier basert på politisk lovnad om stabile og forutsigbare rammebetingelser.

Dette er spesielt viktig nå som økte driftsutgifter skaper ut­fordringer for meieriene. Dagens konkurransefremmende tiltak er kun en bunnplanke for å kunne konkurrere med andre meierier på like vilkår. Q-sjefen og landbruksministeren var enige om at sunn innenlands konkurranse er positivt for alle, inkludert Tine. Det gjør at alle må skjerpe seg og tenke nytt. I sum gir det et langt større utvalg og bedre priser for forbrukere.

Aasheim er veldig glad for at ministeren tok seg tid til å besøke meieriet og diskutere rammevilkår for sektoren.

- Det er viktig å sikre produksjonsgrunnlaget til bonden og øke vekst og innovasjon på norsk melk i tiden fremover. Dette var en fin anledning til å vise hvor viktig konkurranse er for alle.

Under besøket fikk gjestene følge hele produksjonen fra råvare til ferdig produkt. Besøket ble avsluttet med forbrukerfavorittene Skyr® og Q Fersk sjokolademelk. Heldigvis falt de i smak! Ministeren og hennes kolleger utrykte at det var spennende og lærerikt å få innblikk i Q-Meieriene og produksjonen som foregår på Jæren.

- Konkurranse og landbruk over hele landet er like viktig for denne regjeringen som for tidligere regjeringer, uttalte Landbruksminister Sandra Borch.

Fra venstre Bent Myrdahl, administrerende direktør i Q-Meieriene AS, Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene, landbruks- og matminister Sandra Borch og Kenneth Hamnes, CEO Kavli Holding.

Foto: Q-Meieriene Foto: Q-Meieriene