Forskjellig
Animalia

Storfekjøttkontrollen

Avvenning

I Storfekjøttkontrollen er det totalt fire muligheter for å registrere avvenning/endre kategori fra Diende kalv til Ungdyr.

Registrering, veiing, velg ”ja” på ”Avvenning”.

Individkortet, gå inn på dyrenes individkort og endre på hvert enkelt individ.

Beite/binge, hvis du flytter ku eller kalv ut av bingen/beite og tar vekk haken for Kalv følger ku før du flytter så vil kate­gorien på kalven endres til ungdyr.

Egne valg, her kan man velge en alder hvor kalvene går fra Diende kalv til Ungdyr. Da vil kalvene endre kategori når de oppnår den alderen du har satt automatisk.

Vekter

I årsstatistikken til Storfekjøttkontrollen ser man at det er flere som veier i forbindelse med fødsel enn ved 200 dager og 300 dager. Det er lurt å veie kalvene samtidig som du avvenner de. Da er de fleste kalvene i rett alder for å få beregnet 200-dagersvekt. Har du ikke har vekt, vil det å ta brystmål ved hjelp av et målebånd gi deg en rettesnor. Husk å legge inn vektene/målene i Storfekjøttkontrollen.

Figur. Andel vektregistreringer i 2021 i Storfekjøtt­kontrollen. Resten av årsstatistikken finner du på Animalia.no, Husdyrkontrollene, Storfekjøttkontrollen, Årsmeldinger og statistikk.

Avlsverdiberegning

Alle data som skal være med i høstens neste avlsverdi­beregning må være registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av september. Sjekk at alle vekter er registrert og at kalvinger er ajourført.