Forskjellig

Midtside

Førstkalvsku etter 11944 Godtland. Fotografert 134 dager ut i laktasjonen og antatt 305 dagers avdrått 10 900 kg. Morfar er 24001 Donato. Eier: Timpelen Ku (Inga Skretting Timpelen og Lars Byberg Timpelen).

Foto: Els Korsten