Avl

Vil ha samarbeid mellom de røde i Norden

Tekst og foto:
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Seniorforsker ved Aarhus Universitet, Morten Kargo, sa i et innlegg på Dansk Kvægkongres at han var redd de røde kyrne i Norden på sikt kan reduseres til bevaringsverdige raser hvis de ikke samarbeider. Han mener Viking Rød og NRF arbeider mot samme mål, og at de har noen fordeler framfor ­Holstein. De har lavere dødelighet og tall fra et dansk forsøk Morten Kargo la fram indikerte også at røde kvigene kan fôres med mer grovfôr og samtidig opprettholde samme fôreffektivitet selv med en litt høyere tilvekst sammenlignet med Holstein. Videre har de røde rasene bedre kjøttproduksjons­egenskaper, og det vil gi et lavere klimaavtrykk hvis mer av kjøtt­produksjonen skjer på melke­bruket og ikke minst om kjøtt fra melkebruket kan fortrenge import av kjøtt. Den internasjonale ­organisasjonen for de røde rasene – ERDB – har allerede delt de røde i to linjer – Viking Rød som satser litt mer på produksjon og kombitypen NRF. Begge raser vil etter Morten Kargos mening være velegnet i mange produksjonssystemer, men i noen vil Viking Rød egne seg best og i andre NRF. Seniorforskeren fra Århus Universitet så for seg en felles nordisk referansepopulasjon og samarbeid om eksporten, med markedsføring av de røde raser til beitesystemer og systemer med økt satsing på en kombinert melke- og storfekjøttproduksjon. Spesielt i forhold til kombinert produksjon mente han NRF står sterkt.

Seniorforsker ved Aarhus Universitet Morten Kargo.

- Med et samarbeid mellom de nordiske røde raser vil de kunne stå sterkt i framtidens melke­produksjon – både i Norden og internasjonalt. Samtidig passer den røde genetikken både til ­melkebønder som ønsker å ha renrasede melkekyr og de som ønsker å satse på systematiske krysningsprogrammer.