Helse

Kort om kalv

En kalv som trives og ikke blir sjuk, får som melkeku mindre mastitt og gir opp til 500 liter mer melk i 1. laktasjon! Da er det penger rett ut av vinduet å plassere kalv i binge som gir stor sjukdomsrisiko. Med noen helt enkle «triks», blir kalvebingen en «rugebinge» for holdbare, friske, fruktbare og gode melkekyr!

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

Kalvingsbingen – pangstart eller smittebombe?

Tegning: Sunniva Anette Hunskaar Tajet.

Kalver trives i flokk, og fôropptaket øker i forhold til enkeltoppstalling. Men dette dyrevelferdsfortrinnet forsvinner raskt om hele bingen begynner å hoste eller får diaré! Max 3 ukers aldersforskjell den første tida avgjør hvor stor flokken kan være. Ikke mer enn 5-7 (toppen 10) kalver i hver binge.

Kontakt mellom binger kan være et sosialt pluss, men tette vegger bremser smitte. Frihet fra sjukdom er ­viktig for velferd og økonomi.

Ammetanter kan være et flott alternativ hvis alle ­kalvene settes på og avvendes samtidig. Kontinuerlig utskiftning av kalv gir stor smitterisiko. Kua må ha god melkekvalitet, verken mastitt eller høyt celletall.

Tett, tørt og mykt ­liggeunderlag er et krav og betyr mye for ­trivselen. Halmtalle er topp, men flere løsninger fungerer greit.

Et lite tak bak i bingen gir lun liggeplass ved trekk. Det hindrer at kalven fryser og reduserer risiko for sjukdom.