Helse
Kusignaler

God oversikt gir bedre kutrafikk

For at kutrafikken skal bli så god som mulig er det viktig at kyrne får god oversikt. Prøv i det lengste å unngå tette endevegger på liggebåsrekkene.

Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

Åpne løsninger gjør det enklere for kyrne å holde oversikt over de andre i flokken. Generelt bidrar dette til tryggere og roligere dyr, og stressende situasjoner oppstår sjeldnere. For å oppnå best mulig kutrafikk bør en være spesielt oppmerksom på passasjer mellom liggebåsrekker. I mange fjøs er ­liggebåsrekkene avsluttet med en tett endevegg i tre eller betong. Disse endeveggene er såpass høge at kyrne ikke ser over. Kyr som er på vei for å ete, drikke eller mjølkes ser derfor i liten grad hva som skjuler seg rundt hjørnet. Ved å lage lysåpning i ende­veggene ser kyrne hva som venter dem på den andre siden. De ser om det er andre dyr der eller om det er fri passasje, se bilde 1. Særlig for kyr på nedre halvdel av rangstigen vil dette være betryggende og bidra til at de lettere går til mjølking. Kvadratmeterprisen på nybygg er høg og derfor er passasjene mellom liggebås­rekkene ofte ikke bredere enn nødvendig. Åpne endevegger bidrar til bedre kutrafikk, spesielt der passasjene er smale.

Fjøs der en kan har skjært av hjørnene på endeveggene. Det kunne med fordel vært tatt bort mer av hjørnet for å skape bedre oversikt for kyrne.

Foto: Ola Stene

Tiltak i eksisterende bygg

Mange fjøs er dessverre bygd med tette endevegger på liggebåsrekkene. Der det er trevegger er det lettvint å lage åpninger som gir gjennomsyn. Enten ved å fjerne annenhver planke i veggen eller ved å ta en runde med saga.

Der det er støpt betongvegg er det ikke fullt så lettvint. Men en kan for eksempel skjære av ­hjørnene på endeveggene. Bilde 2 viser et fjøs der dette er gjort ­delvis, men her kunne det med fordel vært tatt bort mer av hjørnet for å skape bedre oversikt for kyrne.

Glatte gulv gjør ofte passasjene til større flaskehalser enn de trenger å være. Sliping av spalter kan i mange fjøs være et enkelt tiltak en får igjen for i form av bedre ­kutrafikk.

Ved å lage lysåpning i endeveggene ser kyrne hva som venter dem på den andre siden.

Foto: Arnt Stene