Dyrevelferd

Er det gode rutiner for bruk av kutrener?

Dyrevelferdsprogrammet har med dette spørsmålet for å sikre fokus på at kutreneren blir brukt riktig i de fjøsa som har den. Kutrener er et omdiskutert hjelpemiddel for å forhindre møkkete dyr, da den kan også forårsake ubehag for dyra og reduserer bevegelsesfrihet og naturlig atferd. Derfor er det begrensninger til bruk av kutrener på enkelte dyregrupper, elektrisk spenning og når den blir brukt. Kutrener er tillatt å bruke kun på kyr i mjølkeproduksjon (ikke ammeku), men ikke over sjuke og brunstige dyr, og i tida rundt kalving.

Det går an – her fra et veldrevet oppfôringsfjøs med reine dyr og godt tilrettelagt for driving av dyr.

Foto: Åse Margrethe Sogstad

Kutrener skal monteres minimum 5 cm over ryggen på ei ku som eter og 60–80 cm bak båsfronten. Den skal tilpasses hvert individ slik at den ikke er til unødig plage. Bommen skal henge i stabil, horisontal stilling og skal ikke kunne sige eller falle ned. Justering og fjerning fra enkeltdyr skal kunne gjøres uten bruk av verktøy. Alle bommene på en rekke skal kunne heves samtidig på en enkel måte. Det bør henge oppslag med informasjon om korrekt bruk av kutreneren på lett synlig sted i oppholdsrommet.

Forsøksvis kan kutrener kobles ut i perioder for å se om dyra likevel rygger for å skite når de er tilvendt å gjøre det. Vurder også å fjerne kutreneren helt, noe ekstra renhold må sannsynligvis påregnes. Men det kan være verdt det.

Kutrener skal monteres minimum 5 cm over ryggen på ei ku som eter og 60–80 cm bak båsfronten. Den skal tilpasses hvert individ slik at den ikke er til unødig plage.

Foto: Rasmus Lang-Ree