Fôr/Fôring

Hold vinter­herdinga hellig

Skal grasplantene overleve vinteren, er det nødvendig å gi dem ro i perioden på høsten hvor de herdes. Normalt vil vi hevde at herdinga foregår i to til tre uker omkring midten av september.

Tekst og foto:
Morten Berntsen Livenengen

Nettredaktør/redaktør Grønt Fokus, NLR Innlandet

mbl@nlr.no

Vinterherdinga påvirkes av både temperatur og daglengde, og vil følgelig komme på et tidligere tidspunkt i høyereliggende om­­råder enn på flatbygdene, sier Rune Granås, fagleder grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Å gi plantene nødvendig ro i ­perioden for vinterherding, gir dem best mulig forutsetning for god overvintring. Spesielt er det perioden i midten av september man bør være forsiktig med slått eller beite av eng.

Ikke stubb for lavt

Rune Granås, fagleder grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Driftsopplegget kan i stor grad påvirke hvor utsatte plantene vil være for overvintringsskader, og særlig vil alt som svekker plantene om høsten gjøre dem mindre ­motstandsdyktige.

– Flere slåtter på tidlig utviklingsstadium gjør at plantene får ­mindre muligheter til å bygge opp næringsreserver før vinteren, sier Rune.

Dessuten vil sisteslått og høst­beiting ofte komme i konflikt med perioden for vinterherding av plantene.

– Vi kan kompensere litt med ­relativt tidligere siste slått, slik at plantene får god tid til innlagring før vinteren, samt høg stubbing med åtte til ti centimeter på sisteslåtten. Dette gir noe bladverk igjen som utfører fotosyntese, sier rådgiveren.

Et annet alternativ for å unngå høsting i vinterherdingsperioden, er å utsette slåtten til denne ­perioden er over. Men metoden har sine klare ulemper.

– Det gir ei avling av dårligere kvalitet, sier Rune.

Videre peker han på de uheldige effektene av jordpakking som kan oppstå ved sen innhøsting og vassmetta jord.

Godvær og jevnt avtakende temperatur er gunstig for innvintringa av plantene, fordi det er høyere fotosynteseaktivitet i sol enn i overskya vær.

Unngå sein gjødsling

– Vi må unngå sein nitrogengjødsling om høsten, da det stimulerer plantene til vekst istedenfor ­vinterherding og oppbygging av matpakke for vinteren, sier Rune.

Han forteller videre at det beste er om innvintringa skjer under forhold med godvær og jevnt av­­takende temperatur, fordi det er høyere fotosynteseaktivitet i sol enn i overskya vær.

– Normalt har det meste av tilveksten stoppa opp, slik at det er liten grunn for oss å forstyrre plantene, sier Rune.

Der vi kniper på nitrogentilgangen utover høsten, er det viktig å være oppmerksom på plantenes kaliumtilgang når sola står lavere på himmelen.

– Ved å ha fokus på god kaliumtilgang på høsten, gir det høyere innhold av kaliumsalter i cellesafta. Det bidrar til at planta tåler mer kulde, før den utvintrer, sier rådgiveren.

Også fosfor er viktig for plantenes frosttoleranse og evne til å motstå angrep av overvintringssopper, kan rådgiveren fortelle.

Hva skjer i graset når det innvintres?

  • Frostnetter gir plantene beskjed om at innvintringa av graset kan starte opp (rundt midten av september eller senere de siste åra)

  • Vekst og celledelinga stopper opp eller hemmes når det blir kortere perioder med dagslys og kuldegrader, sukkeret som produseres blir lagret som opplagsnæring i planterøttene – dette er viktig for at planta skal ha opplagsnæring til å opprettholde livsprosesser gjennom en vintersesong, uten mulighet for fotosyntese

  • Det skjer kjemiske og fysiske forandringer i cellemembranen som gjør den mer smidig og mer stabil for temperatursvingninger

  • Membranene blir mer åpne, slik at vatn slipper ut av cellene. Dermed blir innholdet i cellen mer konsentrert og tåler mer frost

  • For å oppnå full vinterherding må plantene ha en periode med frost, da trekkes mye av vannet ut av cellene og planta har oppnådd maksimal herding