Klima

Klimakalkulator og ­Dyrevelferdsindikator grunnlag for pristillegg

Fra 1/1 2023 innfører Tine bærekraftstillegg på 2 øre pr. liter melk levert.

Ingvild Solhjem

Bedriftsrådgiver i Tine

ingvild.solhjem@tine.no

Fra nyttår innfører Tine et bærekraftstillegg, et viktig signal til både bonde og forbruker. Foto: Solveig Goplen

Klimakalkulatoren er utviklet av Landbrukets Klimaselskap med hele landbruket i ryggen. Den er både dokumentasjon av klimautslippene på gården og grunnlag for klimarådgiving på gårdsnivå.

Produsenten må selv logge inn for å få kjørt Klimakalkulatoren på egen gård. Det viktigste er samtykke til innhenting av data via Landbrukets Dataflyt. Dataene brukes til beregning av gårdens klimaavtrykk, som vil vises i CO2-ekvivalenter.

Samtykker

Gå inn på nettsidene til Klima­kalkulatoren via Tine vist i figur 1 (medlem.tine.no) eller direkte ­(klimasmartlandbruk.no) vist i figur 2. Logg så inn i Klimakalkulatoren med brukernavn og passord til Produsentregisteret.

Det vil dukke opp en liste med samtykker som er nødvendig for å få kjørt beregning. Det inkluderer husdyrkontrollene, skifteplanløsninger, regnskapsdata, fakturadata, avregninger, og produksjonstilskudd. Hvis du får opp aktører du ikke har et forhold til, er disse bare å ignorere. Ingen data vil hentes der de ikke finnes.

Personvern og data

Det er kun relevante data som innhentes, og disse brukes til kun til beregning av et klimaavtrykk for gården. Det som hentes fra faktura, regnskap og avregninger vil vises som liter, kilo og så videre, og ikke som beløp. Det er heller ingen som kan se din konkrete beregning i Klimakalkulatoren uten at du har gitt samtykke til det. En rådgiver som vil se din Klimakalkulator, må logge inn med Bank-ID og sende deg en forespørsel om samtykke. Om du godkjenner den, vil rådgiver få tilgang til å se på tallene dine i Klimakalkulatoren.

Enkel klimaberegning er tilstrekkelig

Beregning i Klimakalkulatoren kan gjøres i løpet av et par kaffekopper.

Foto: Ingvild Solhjem

Etter samtykkene kan du gå videre inn i Klimakalkulatoren, og kjøre beregning for fjoråret. Denne enkle beregningen er nok for å få 2-øringen, sammen med beregning i Dyrevelferdsindikatoren.

Samtykker til innhenting av data er frivillige, men gjør Klimakalkulatoren mer nøyaktig. I tillegg er det mulig å legge inn tilleggsopp­lysninger om gjødsellager, spredemetoder, grovfôrkvalitet for å nevne noen.

Dyrevelferdsindikatoren

Dyrevelferdsindikatoren er utviklet av Tine som et verktøy for bonden selv, for rådgiver, og for veterinærer som har fått innsyn. Den kan brukes til å få en kjapp oversikt over drifta, og er et godt utgangspunkt for diskusjon og rådgivning.

Dyrevelferdsindikatoren beregnes automatisk hver måned, for alle som har god nok datakvalitet i Kukontrollen. Om du veier melk og kraftfôr og tar melkeprøver, skal dataene være tilstrekkelig for å få en beregning i Dyrevelferdsindikatoren. Dette sjekker du selv ved å gå inn på Dyrevelferdsindikatoren på medlem.tine.no, eller ring din Tine-rådgiver.

Figur 1. Skjermbilde fra medlem.tine.no. I menyen til venstre finner du lenker til Dyrevelferdsindikatoren og Klimakalkulatoren, via «Rapporter og resultater» è «Dyrevelferd, bærekraft og klima».

Figur 2. Skjermbilde fra klimasmartlandbruk.no. Du kommer til innlogging ved å trykke på «Logg inn Klimakalkulator» øverst til høyre på siden.

Hvis du trenger hjelp

For hjelp til innlogging og samtykke, ring Tine Medlemssenter. Ønsker du diskusjon og hjelp til å tolke tallene, ring din rådgiver. På klimasmartlandbruk.no ligger også brukerveiledning, spørsmål og svar med mer.

Klima førsteråd

Videre tilbyr Tine og NLR sammen «Klima førsteråd», som er helhetlig klimarådgivning på den enkelte gård. Her leter rådgivere, sammen med deg, etter mulige tiltak som kan redusere klimautslipp på gården. Det kan være små eller store tiltak som du selv er motivert for å gjennomføre. Tiltak som er godt for klimaet er ofte godt for økonomien, da det handler om å unngå svinn i produksjonen. Gjennom RMP-ordningen kan du også søke om tilskudd for gjennomført «Klima førsteråd» innen 15. oktober. Det gjør rådgivningen til et gunstig valg for deg som ønsker å forbedre drift, økonomi, dyrevelferd, og selvfølgelig, redusere klimautslipp.

Bærekraftstillegget vil beregnes månedlig, som KSL. For å få tillegg må Dyre­­vel­ferds­indikator og Klimakalkulator være beregnet. Dyrevelferdsindikatoren blir ­beregnet etter første veiing med analyse, med høyde for noe etterslep på dataene Så snart Dyrevelferdsindikatoren er beregnet vil produsenten få tillegget fra neste måned. Det vil si at de som ikke får beregnet Dyrevelferdsindikatoren per i dag, inkludert nybrukere, kan oppnå dette ved å starte med veiinger og melkeprøver.