Organisasjon

Geno medlem

Årsmøteutsendinger på valg 2022 – digitale valg høst 2022

Nord

Geir Ove Mannsverk (ny, velges for 2 år)

Alder: 36 år

Bosted: Tverrelvdalen i Alta

Produksjon: Melk og kjøtt

Motivasjon: Lære mer om avl, være med å påvirke slik at vi kan få en enda bedre ku tilpasset morderne landbruk.

Ingebjørg Grindhaug (gjenvalg for 2 år)

Alder: 52 år

Bosted: Vega

Produksjon: Melk og sau

Motivasjon: Utrolig lærerikt og givende, både faglig og sosialt.

Stine Mari Jelti, 9845 Tana (ikke på valg)

Øyvind Lehn, 8404 Sortland (ikke på valg)

Anne Merethe Toftebakk, 8100 Misvær (ikke på valg)

Vararepresentanter NORD:

1.vara: Arne Karlstrøm, 9545 Langfjordbotn (gjenvalg)

2.vara: Tommy Sivertsen Jakobsen, 8860 Tjøtta (ny)

3.vara: Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad (gjenvalg)

Midt

Svenn Ola Fosseng (ny, velges for 2 år)

Alder: 41 år

Bosted: Jøa, Namsos i Trøndelag

Produksjon: Melk, kjøtt og korn

Motivasjon: Treffe andre, utveksle erfaringer og lære mer om Geno, avl og drifta. Få være med å påvirke og forme framtidens avl og drift, samt å utvikle og forbedre avlen på egen gård

Ragnhild Kjesbu (gjenvalg for 2 år)

Alder: 55 år

Bosted: Inderøy i Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon

Motivasjon: Interessert i avl og glad i NRF-kua. Avl er en nøkkelfaktor i melkeproduksjonen, og i jakten på marginene har vi mye å hente på å avle fram friske og fruktbare dyr. Motivasjonen fikk en boost da vi renoverte fjøset nylig. Gleder meg til fortsettelsen, både som melkeprodusent og tillitsvalgt.

Berit Haarstad Foss (gjenvalg for 2 år)

Alder: 46 år

Bosted: Oppdal

Produksjon: Melkeproduksjon med 300 tonn i kvote, robotfjøs, full oppforing av alle ungdyr

Motivasjon: Å få være med i avlsarbeidet for å få frem ei funksjonell og holdbar ku tilpasset norske forhold. NRF er en god rase for dette formålet, og det er viktig å fortsette det gode arbeidet som er gjort. Geno er en aktiv og framoverlent organisasjon både på nasjonalt og internasjonalt nivå, og som det er spennende å få være en del av.

Anne Merete Hansen Lines (gjenvalg for 2 år)

Alder: 47 år

Bosted: Linesøya, Nord Fosen, Trøndelag

Produksjon: Melk og salg av oksekalver til oppfôring

Motivasjon: Avl og genetikk er spennende! Fasinert av NRF, i alle størrelser og fasonger. Mangfold er en styrke, og i bunn må ligge den funksjonelle melkekua, holdbarhet, helse, bein og jur. Sterk motivasjon i det å treffe og prate med andre interesserte, har truffet så mange dyktige og dedikerte folk i Geno sammenheng, og vil svært gjerne treffe flere avlsentusiaster.

Eivind Davik, 6294 Fjørtoft (ikke på valg)

Lars Egil Hognes, 7732 Steinkjer (ikke på valg)

Iver Fossum, 7288 Soknedal (ikke på valg)

Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt (ikke på valg)

Anne Stine Foldal Aam, 6150 Ørsta (ikke på valg)

Vararepresentanter MIDT:

1.vara: Mona Austvik, 7320 Fannrem (ny, tidligere 3.vara)

2.vara: Håvar Flønes, 7580 Selbu (ny)

3.vara: Anne Dahle Klever, 6320 Isfjorden (ny)

4.vara: Ole Sivert Bomo, 7760 Snåsa (ny)

Øst

Lisabet Heistad Gåsmo (ny for 2 år)

Alder: 33 år

Bosted: Hølera i Valdres

Produksjon: Melk og kjøtt

Motivasjon: Lære mer om Geno og hvordan å avle ei god og holdbar melkeku. Møte andre avls­interesserte. Være med på å øke interessen for avl i nærmiljøet.

Mona Hvaale Fretland (gjenvalg for 2 år)

Alder: 48 år

Bosted: Skollenborg, Kongsberg kommune

Produksjon: Melk og kjøtt

Motivasjon: Lære mer om avl. Være et bindeledd mellom Geno og produsentene i mitt område. Være med å påvirke og ta valg for å avle frem gode, robuste melkekyr og okser. Bidra til at den norske kombinasjonskua (melk/kjøtt) er konkurransedyktig og unik.

Leif Einar Bratengen (gjenvalg for 2 år)

Alder: 54 år

Bosted: Brumunddal, ­Innlandet

Produksjon: Melke­produksjon i samdrift

Motivasjon: Moro med ku og avl. Vil være med å dra i riktig retning.

Lars Egil Lauten (gjenvalg for 2 år)

Alder: 51 år

Bosted: Kløfta i Ullensaker, Akershus

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdrift med melkerobot. Eierinseminør. Setter på alle kviger, og ­selger alle okser til oppfôring.

Motivasjon: Geno skal være et demokrati der bønder fra hele landet er representert. NRF og patent på genene, er og skal være eid av ­norske bønder i samvirke også i fremtiden. Geno skal drive fremtidsrettet avl med videreføring av de særegne egenskapene som NRF har. Kombinasjonen melk og kjøtt er klima­smart. Vekt på faktorer i avlen som gir god ­økonomi og dyr med gode bruks egenskaper hos bonden.

Nina Rokvam, 2651 Østre Gausdal (ikke på valg)

Halvor Gauteplass, 3580 Geilo (ikke på valg)

Astrid Stramrud-Torsæter, 2386 Brumunddal (ikke på valg)

Hans Martin Graffer, 2685 Garmo (ikke på valg)

Vararepresentanter ØST:

1.vara: Morten Haug, 2634 Fåvang (gjenvalg)

2.vara: Karoline Skarprud, 3850 Kviteseid (gjenvalg)

3.vara: Jan Magne Flaten, 2540 Tolga (ny)

4.vara: Sara Bråten Asbjørnsen, 2890 Etnedal (gjenvalg)

Sørvest

Simon Andre Simonsen (ny for 2 år)

Alder: 33 år

Bosted: Rødberg i Lindesnes kommune, Agder

Produksjon: Melk og kjøtt

Motivasjon: Er interessert i avl, da dette har stor innvirkning på det daglige stellet i fjøset. Ønsker å bli bedre kjent med Geno som organisasjon. Håper at avlsarbeid skal bli så enkelt at alle storfegårder har sin egen avlsplan.

Nils Magne Gjengedal (gjenvalg for 2 år)

Alder: 61 år

Bosted: Hyen i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon, ca. 160 tonn i kvote. Om sommeren driver vi stølsdrift på Gjengedal stølen. Har tidligere drevet med sau og pelsdyr med rev.

Motivasjon: Jeg er genuint interessert i avl. Er veldig glad i NRF-kua og er svært interessert i det Geno driver med. Liker å profilere hele samvirkeselskapet vårt. Et selskap som har gjort gode valg i avlen, og som vi nå ser at genetikken vår er etterspurt i hele verden.

Inga Skretting Timpelen (gjenvalg for 2 år)

Alder: 46 år

Bosted: Sola kommune, Rogaland

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdriftsfjøs, kvote på ca. 500 000 liter. Oppdrett av kviger for salg.

Motivasjon: Min motivasjon for å være årsmøteutsending er sterk interesse for avl. I tillegg vil jeg være med å påvirke Geno til å arbeide for det beste for norske melkeprodusenter. Mener det er viktig at styret og administrasjonen hører på og tar oss på alvor, som satser på NRF-kua.

Torgeir Kinn (gjenvalg for 2 år)

Alder: 50 år

Bosted: Stavanger

Produksjon: Melk med kvote på 420 tonn, mellomkalv, litt livdyrsalg og kornproduksjon

Motivasjon: Ved siden av at jeg har interesse for ku og avl, er Geno et spennende selskap som jeg gjerne vil være med å påvirke. Først og fremst for å få ei god ku for den norske bonden, men eksportsatsinga er også viktig.

Ingunn Skeide (gjenvalg for 2 år)

Alder: 51 år

Bosted: Fjærland i Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon i ei samdrift, kvote på ca 300 tonn i løsdriftsfjøs med melkestall. ­Produksjon av kvalitetskalv, samt oppdrett av egne livkviger.

Motivasjon: Fikk tidlig interesse for avl, har vært aktiv i produsentlaget i mange år, og i de siste årene som Geno-kontakt. Spennende å være årsmøteutsending for å kunne ta del i utviklingen av NRF nasjonalt og internasjonalt. Utvikling av samvirkeorganisasjonen Geno SA er den største motivasjonen.

Anders Sæleset, 5600 Norheimsund (ikke på valg)

Marianne Goderstad, 4900 Tvedestrand (ikke på valg)

Magnar Tveite, 5713 Vossestrand (ikke på valg)

Tommy Skretting, 4360 Varhaug (ikke på valg)

Anne Karin Røssbø, 5567 Skjoldastraumen (ikke på valg)

Vararepresentanter SØRVEST:

1.vara: Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden (ny, tidligere 2.vara)

2.vara: Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen (ny, tidligere 3.vara)

3.vara: Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal (ny, tidligere 1.vara)

4.vara: Jan Ivar Kjelby, 5961 Brekke (gjenvalg)

5.vara: Simen Høyland, 4347 Lye (ny)

Medlemsinfo Geno

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Valg av årsmøteutsendinger 2022

16. november til 1. desember foregår det digitalt valg av årsmøteutsendinger til Geno. Endelig innstilling offentliggjøres på www.geno.no/valg 15. oktober.

Når valget starter, mottar alle medlemmer en link til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har én stemme.

Slik gjennomfører du valget:

1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter:

Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da haker du av på alle

Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer

Stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet.

4. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.

5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer!

Bruk Genostemmeretten din

Digitale høstmøter 2022

Årets høstmøter holdes digitalt via Microsoft Teams, og lenke til møtene, samt ­innkalling, sendes ut når møtene nærmer seg. Det er Geno-kontakter og årsmøte­utsendinger hos Geno som får innkallinger til Genos høstmøter.

Alle møtene varer fra kl. 10.00-14.00 og er fordelt områdevis:

Torsdag 20.oktober – Nord

Fredag 21.oktober – Øst

Mandag 24.oktober – Midt

Tirsdag 25.oktober – Sørvest

Last ned ­faktura på «Min side»

Av personvernhensyn har vi ikke lenger lov til å dele ­kundeinformasjon med ­tredjepart, eksempelvis regnskapsfører. Vi har ­i­midlertid prøvd å gjøre det så enkelt som mulig for deg å hente ut informasjonen selv, ved at du kan logge deg inn på min side og laste det ned.

Skulle ikke informasjon som du trenger være tilgjengelig på Min Side, er vi selvsagt her for deg, og vil være behjelpelig med å dele dette til deg som kunde direkte.

Logg deg inn på www.geno.no/min-side/

Møt oss på ­Agrovisjon

Vi er til stede på Agrovsjon 2022 som holdes i Stavanger 4.-6. november.

Møt oss på standplass J-6620 for en kuprat!