Forskjellig

Animalia

Storfekjøttkontrollen

Nyhet: Nye registreringsbilder

I løpet av sommeren har vi pusset opp noen av registreringsbildene i Storfekjøttkontrollen. I førsteomgang er det Veiing, Drektighet og Bedekning som har fått nytt design og nye funksjoner. En av de nye funksjonene er Utvidet registrering som du finner under den nye Valg knappen. Utvidet registrering gir muligheten for å velge selv hvilke valgfrie felter du vil vise og/eller registrere. Hvis du har innspill på de nye registreringsbildene så send oss gjerne en mail på brukerstotte@animalia.no.

Utvidet reg Buskap. Her ser man eksempel fra Utvidet registering i Veiing. Feltene Hold, Lynne, Avvent og Beite/binge er ikke obligatoriske og kan derfor tas vekk om man ikke ønsker å vise/registrere dette.

Husk å søke om produksjonstilskudd

Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15. oktober, med telledato 1.oktober 2022. I Storfekjøttkontrollen ligger det en rapport som kan brukes som grunnlag ved utfylling av søknaden. Her får du en oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Du finner den under Rapporter > Produksjonstilskudd. Husk at Storfekjøttkontrollen må være ajourført for at tallene skal stemme med det faktiske antallet dyr på gården.

I noen tilfeller har man kyr i besetningen som har kalvet de siste 15 månedene, men hvor kalvingen ikke er registrert i Storfekjøttkontrollen. Dette kan for eksempel være tilfellet ved kjøp av mordyr fra besetninger utenfor Storfekjøtt­kontrollen. På rapporten finner du disse under Ammekyr > «Kyr uten kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen», gitt at du har vært inne på dyrets individkort og angitt antall kalvinger ved innmelding. Hvis du har slike dyr må du selv passe på at du fyller ut søknaden med riktig antall dyr.