Forskjellig

Firmanytt

Sveits vil stimulere til eldre kyr

Regjeringen i Sveits vil stimulere til at kyrne blir eldre før de utrangeres. Bakgrunnen er at med eldre kyr i besetningen er det mindre behov for kvigeoppdrett noe som er gunstig for klima. Melkekyr som har kalvet tre ganger kan få et tilskudd på DKK 75 kr pr. ku (ca. NOK 100). For kyr som har kalvet sju ganger er tilskuddet DKK 1 500 kr (ca. NOK 2 015).

Mælkeproducenten 04/2022

DeLaval

har tatt første spadetak i en utbygging av forsøksgården Hamra på totalt 18 000 kvadratmeter. Utbyggingen inkluderer nye fjøs, fire nye melkeroboter og flere digitale løsninger for å forbedre dyrehelse, kvalitet og effektvititet.

NORM-VET

Etablert i 2000 som del av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens.

Siden 2014 har NORM-VET fulgt krav til overvåking av antibiotikaresistens nedsatt i EU-kommisjonen.

I tillegg overvåkes/kartlegges bakterier og resistensformer ut fra nasjonale hensyn, og følger opp regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens.

NORM og NORM-VET utgir en felles årsrapport. Rapportene gir i tillegg til resistensdata også en oversikt over forbruket av antibakterielle midler til mennesker og dyr.