Forskjellig

Smått til nytte

Sosialiserte kalver blir smartere kyr

Spesialist i dyreverd Jennifer van Os fra University of Wisconsin-Madison, understreker fordelene med sosial oppstalling av kalvene, selv om 77 prosent av kalvene i USA blir oppstallet en og en. For det første vil oppstalling i grupper tilfredsstille kalvenes behov for sosial kontakt. Videre vil gruppeoppstalling stimulere lekeatferd og sosial utvikling. Kalvene blir mer motstandsdyktige mot stress og vil lettere tilpasse seg nye omgivelser og situasjoner. Gjennom livet må kalvene tilpasse seg. Når de flyttes må de finne ut hvor de finner vann og fôr og hvor de kan legge seg. Når de kalver må de tilpasse seg rutinene i en melkestall eller lære seg å bli melket i en robot.

– Hvis dyra ikke har blitt utstyrt til å lære seg å takle slike endringer, vil de rett og slett ikke kunne gjøre jobben sin, sier Jennifer van Os. Hun legger til at oppstalling to og to kan være et bra kompromiss mellom oppstalling individuelt og i grupper.

Hoards.com

Styr kuas ganghastighet

Det danske fagbladet Bovi skriver om hvordan du kan styre kuas ganghastighet. Når du går parallelt med kua i hennes retning så stopper hun. Går du parallelt med kua, men i motsatt retning går hun framover. Ei ku vil alltid stoppe når du passerer hennes skulderparti. Når du har fått kyrne i bevegelse må du derfor ikke skynde seg å gå forbi kyrne for da vil de stoppe igjen. Årsaken er at når du passerer kuas skulderparti kommer du tett på fluktsonen. Gå derfor saktere og hold deg bak kuas skulderparti.

Bovi august 2022

Verdens største meieri

Kinesiske Yili har planer om å bygge verdens største meierikompleks i Mongolie. Planen er et område med osteproduksjon, en modellbedrift, et besøkssenter, forskningsfasiliteter og et senter for mat og helse. Meieriet skal foredle 6,5 millioner liter melk om dagen og blant annet produsere 60 millioner kg babypulver. Anlegget skal etter planen sysselsette 350 000 ansatte.

LDM Ugenyt/Dairy Industry Newsletter

Pene bein gir friske klauver

Spanske forskere har studert sammenhengen mellom en rekke klauvsjukdommer (blant annet digital dermatitt, såleknusning og løsning i den hvite linje) og eksteriørvurderinger for enkeltegenskaper som klauvvinklet og hasestilling og den totale vurderingen av bein. Konklusjonen var at dårlig eksteriørvurdering av bein innebar økt risiko for klauvlidelser.

Bovi august 2022

Tilfeldigheter i frukt-­barhetsresultat

Fruktbarhetsdata er i stor grad enten/eller-data. Det vi si drektig/ikke-drektig eller omløp/ikke-omløp. Slike data trenger stort antall registreringer for å kunne si noe om sannsynligheter. Kontinuerlig variabler som for eksempel kg melk, kroppsvekt eller fôropptak krever færre data for å si noe om sannsynligheter og vil ofte fluktuere langt mindre enn enten/eller-data. Store talls lov sier noe om hvor mange registreringer vi trenger for å trekke slutninger. Bare det å vise at å kaste mynt gir like mange kron som mynt krever 1 000 kast. I en besetning der 200 kyr har blitt drektighetskontrollert ble for eksempel 60 funnet drektige. Altså en drektighetsprosent på 30. Resultatene ble fortløpende satt opp i 10 rekker med 20 kontroller i hver rekke (se figur). I en besetning der 40 kyr blir drektighetskontrollert vil drektighetsprosenten bli 12,5 hvis rekke 7 og 8 blir lagt til grunn og 40 hvis vi bruker de to nederste rekkene (9 og 10).

I våre besetninger vil antallet registreringer bli lave og konklusjonene ditto usikre. Konklusjoner om for eksempel inseminasjonsresultat ett år, drektighets­resultat etter bruk av REDX sammenlignet med konvensjonell sæd eller sammenligning av inseminør A og B vil kreve et veldig høyt antall registreringer for å kunne trekke sikre konklusjoner. Et annet eksempel er okse- og kvigekalver. Selv om utfallet i et stort materiale vil være ca. 50/50 kan det i en besetning bli svært skjevt fordelt enkelte år.

Hoard‘s Dairyman mai 2022

Figur. Resultat av 200 drektighetskontroller. Hvite sirkler betyr drektig og rød betyr tom.

Fem alternativer til soya

Det er ønskelig å komme bort fra soya i fôret og Bovi lister opp fem alternativer.

1)Rapskaker og andre oljefrø – Økonomi? Kvalitet?

2)Belgfrukter (erter og bønner) – Konkurrer med menneskeføde

3)Insektmjøl – Økonomisk? Bærekraftig? Forbrukerreaksjoner?

4)Mask – Mye vann gir dyr transport

5)Encellede organismer (gjær, bakterier og mikroalger) – Kostnader?

Bovi august 2022