Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Kusignaler

Kroppsholdning

Måten kua står på og hvordan hun beveger seg forteller oss noe om allmenntilstanden, og ved nærmere ettersyn kan vi kanskje se hva kua prøver å fortelle oss. Avvik i kroppsholdning er et tydelig signal om at det er behov for en nærmere sjekk.

Tekst og foto:
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Kua på bildet skiller seg ut med sin kroppsholdning. Det første en legger merke til er at ryggen er krum. Det er gjerne et tegn på beinproblemer eller kanskje kvast. Hvis en ­studerer kua nøyere ser en at buken er dratt inn. Hodet er hevet og beinstillinga er tilnærmet normal. Ved beinproblemer eller kvast ville kua gjerne stått med senket hode og beina innunder seg. Eller en ville sett at kua hadde avlasta det ene beinet ved å stå med hovedtyngden på tre bein. Sannsynligvis er det i dette tilfellet snakk om mage­smerter av noe slag som gjør at kua krummer ryggen. Og det vanligste er sur vom. Kua har sannsynligvis ikke gått med det så lenge, for bortsett fra kroppsholdningen ser hun ellers ganske pigg ut. Men det er samtidig et tydelig varsku om at trøbbel er i emning. Hvis kua går for lenge med sur vom vil det etter hvert utvikle seg til forfangenhet. Og allerede på dette stadiet er fôropptaket redusert og produksjonen dårligere enn den kunne ha vært. Andre signaler som kan bekrefte teorien om sur vom vil være blaut gjødsel, låg tyggetid og eventuelt gulpeboller i båsene.

Signal om å ta en sjekk

Kua signaliserer at en bør ta en sjekk på resten av besetningen. Gjelder dette mange kyr bør en endre fôrrasjonen. Det kan være å bytte kraftfôrsort eller gå inn med mer fiber i rasjonen. For akkurat denne kua kan et par dager på sjukebingen med litt høy og­ ­redusert kraftfôrmengde få gang på vommiljøet igjen uten at større tiltak er nødvendig.

Ganglag

Kyr med sur vom vil også signalisere dette gjennom måten de går på. Steglengden blir kortere og de vil være stivere i bevegelsene sammenlignet med ei frisk ku. Dette vil komme tydeligst fram når kua svinger eller endrer retning. Kyr med buksmerter vil også være mindre aktive, noe som vil ­gjenspeile seg på en aktivitets­måler. Eventuelle brunstsignaler vil også bli svakere.

Hva forteller denne kua oss?