Avl

Økt tilgjengelighet ­på kjøttfe hanceller

Det er vist i flere beregninger at et innslag av kjøttfe på avlsplanen er optimalt. I den sammenheng har det vært fokus både på tilgjengelighet og pris av kjøttfe hannceller.

Hans Storlien

Leder kunde og medlemstjenester i Geno

hans.storlien@geno.no

Angusoksen 74087 Napolion av Bognes er en av kjøttfeoksene det vil være tilgjengelig hannceller av fra 15. oktober.

Foto: Jan Arve Kristiansen

Det vil i perioden 15.oktober til og med 31.desember bli kjørt en kampanje som har som mål å gjøre kjent tilbudet om økt tilgjengelighet.

Hannceller tilgjengelig hos inseminør

Det vil fra 15 oktober være tilgjengelig hannceller av rasene Aberdeen Angus, Charolais og Blonde d’Aquitaine både på sædrutene og i beholderne til inseminør. Det er svært viktig med god dialog med inseminør slik at inseminøren kan skaffe den rasen og det antall doser som er ønsket. Følgende okser vil i første omgang bli tilgjengelig hos inseminør:

Aberdeen Angus: 74087 Napolion av Bognes og 74104 Fletcher

Charolais: 70195 Milo av Langmo

Blonde d’Aquitaine: 75038 Glacon

Disse oksene selges for kr 450,- per dose i kampanjeperioden.

Bruk av kjønnsseparerte hanceller av kjøttfe:

  • Kjøttfe hannceller brukt i tillegg til hunnceller av mjølkeraser i mjølkeproduksjon gir optimal produksjon og bedre driftsinntekter fordi du kan avle videre med hunnceller som gir kvigekalver fra de beste kulinjene. På de andre kyrne får du bare oksekalver som gir bedre pris ved videresalg som livkalv. Fôres de fram til slakt er de mer fôreffektive, gir høyere tilvekst og mye bedre slakteoppgjør enn en oksekalv av mjølkeraser.

  • Ved å fôre fram og slakte eller selge et storfe som livkalv, så for du en betydelig høyere pris og et vesentlig større dekningsbidrag på en okse kontra ei kvige.

  • Ved å kjønnsbestemme kalven ved inseminering kan du optimalisere produksjonen maksimalt i forhold til dekningsbidrag per kvadratmeter fjøs og oppstallingsmuligheter gjennom året.

  • De oksene som er valgt ut i kampanjen er godt dokumentert med gode resultater både på kalving, tilvekst og slakteresultater særlig ved bruk på mjølkeraser. Men de gir bra resultater også på kjøttferaser.

  • Oksene som er valgt ut i kampanjen har vist ikke-omløpsprosent høyere enn gjennomsnittet for bruk av kjønnsseparerte hannceller.

  • Ved bruk av kjønnsseparert sæd må du regne med en ikke-omløpsprosent som er 10–15 prosent lavere enn ved bruk av vanlig konvensjonell sæd.

  • Bruk kun kjønnsseparerte hannceller av Angus på kviger av mjølkeraser.