Tema: Fra båsfjøs til løsdrift

Fra bås til løsdrift for mindre besetninger

Over halvparten av fjøsene i Kukontrollen i 2021 var båsfjøs. Disse må bygges om til løasdrift innen 2034 hvis det fortsatt skal produseres melk der. Mange av disse brukene har små kvoter, og spørsmålet er hvordan disse kan bygge om til rasjonelle løsdriftsfjøs som gir en god arbeidshverdag uten å få for stor gjeld.

Tekst og foto:
Rasmus Lang-Ree

Vestland fylke har store grasressurser for produksjon av melk og storfekjøtt.

Foto: Oddfrid vange Bergfjord

Prisen pr. båsplass blir større når en bygger mindre og det er færre melkeliter som skal bære renter og avdrag. Om det var krevende før å få slike prosjekt til å gå i hop økonomisk har det blitt mange hakk verre med prisveksten på betong, stål, trematerialer, innredning og i-mek.

Buskap har tatt turen til Vestland for å se hvordan det går med overgangen fra båsfjøs til løsdrift. Utgangspunktet til daværende Sogn og Fjordane fylke var vanskelig da løsdriftskravet kom. Gjennomgående nesten bare båsfjøs og relativt små besetninger. Aktørene i næringa startet allerede i 2003 et prosjekt for å stimulere til ombygging til båsdrift og dette har båre frukter.

Figur. Båsfjøs og løsdrift – Kukontrollen 2021