Klima

Alger reduserer metanutslipp

I forsøk på kjøttfe har produktet gitt 80 prosent reduksjon i metanutslipp. Selskapet bak bygger nå fabrikk i Lysekil.

Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

Fredrik Åkerman er gründer og daglig leder i Volta Greentech. Selskapet ble etablert i 2018 og har forsøk på tilsetting av alger i fôret på to gårder i Sverige.

I et forsøk på kjøttfe i Sverige er metanutslipp fra kyr redusert med 80 prosent. Det er selskapet Volta Greentech i Sverige som står bak. Ideen er australsk, og det er rødalgen med navn Asparagopsis Taxiformis som har et stoff som naturlig reduserer metanutslipp hos storfe. Det forgår forsøk på dette både i Australia, New Zealand, USA og Sverige. Og forsøkene har kommet lengst på kjøttproduksjon. Melkeproduksjon er mer komplisert og effekten blir trolig mindre. Green Voltatech har lokaler og prøveproduksjon i Lysekil, 10 mil sør for Svinesund.

Skal produsere 50 tonn i året

Neste år starter Green Voltatech bygging av en fabrikk som skal produsere 50 tonn algefôrtilsetning årlig. Anlegget er landbasert og bruker spillvarme fra en nabofabrikk i produksjonen. Ei ammeku trenger ca. 60 gram av stoffet daglig for å oppnå effekt som i forsøket. Det trengs derfor mange slike fabrikker i verden for å produsere tilstrekkelig med algetilsetting til verdens kyr. – Planen er å bygge flere slike fabrikker i Europa framover i samarbeid med fôrfirma, forteller Fredrik Åkerman, gründer og daglig leder i Volta Greentech til Buskap. Men i første omgang er mye av fokuset å lage en dyrkingsoppskrift for storskalaproduksjon av alger (se www.voltagreentech.comog www.future-feed.com). Tine har også forsøk på rødalger i fôret men de baserer seg på en annen type portugisisk rødalge (Aparagopsis Aramata). Så langt er denne testet på melkekyr, men den skal også testes til okser.