Organisasjon

Geno skal bygge nytt oksefjøs

Avtale om bygging av nytt oksefjøs på Store Ree er på plass, og det er ikke en avtale om et hvilket som helst bygg som er skrevet under mellom Geno SA og BRI Landbruksbygg AS.

Geno

Det nye fjøset på Store Ree som vil bli sammenkoplet med eksisterende fjøs til høyre i bildet.

Tegning: BRI Landbruksbygg

– Dette er en stor og viktig investering for Geno, som vil bidra til at vi kan møte fremtidens behov. Geno har ambisjoner om internasjonal vekst og økt produksjon, sier en veldig fornøyd leder av forsyningskjeden i Geno, Margrete Nøkleby.

Sammen med et godt team på Store Ree avlsstasjon, har Margrete øynene mot fremtiden. Geno SA investerer nå i et nytt oksefjøs med uttaksrom og tilpasning av eksisterende fjøs. Dette for å øke dyrevelferden og sædproduksjonskapasiteten for oksene.

Genos forsyningskjede er sentral

Genos visjon, «Avler for bedre liv», og Genos strategi gir en stabil retning i avlsarbeidet i de kommende årene, hvor Geno skal styrke verdikjeden, styrke kundeverdi med innovasjonskraft og vinne nye markeder. Sentralt i dette er Geno forsyningskjede. Å kunne redusere generasjonsintervallene og oppnå høyere avlsmessig framgang er viktig konkurransemessig for Geno. Et nytt oksefjøs skal bidra til å øke den avlsmessige framgangen. En fremgang som er en viktig del av effektiviseringen i landbruket.

– Nytt oksefjøs med enkeltbinger er vesentlig for å øke fleksibiliteten i vår dyreflyt. Gevinsten er redusert generasjonsintervall og raskere avlsfremgang, sier leder for dyreflyt i Geno, Simon Tobias Kvasnes Reisvaag. Og han er klar på fordelene; -I tillegg vil enkeltbinger sikre best mulig dyrevelferd og en forbedret HMS for ansatte. Vi gleder oss stort over å kunne styrke verdikjeden til Geno betraktelig!

Bærekraft en forutsetning

Slik blir det nye fjøset innvendig. Tegning: BRI Landbruksbygg

Det har vært jobbet godt i samarbeid med Byggeråd og Kluke Agri, som har vært gode bidragsytere inn i arbeidet med anbudet. Det kom inn tre gode tilbud fra etablerte entreprenører og til slutt falt valget på BRI Landbruksbygg, fordi de vil levere den totalt sett beste og mest økonomisk fordelaktige løsningen.

Oksefjøset er en svært viktig del av Geno sin verdikjede, og er avgjørende for at selskapet skal lykkes med strategien. Geno har sett på ulike løsninger for å optimalisere organisering og lokalisering. Bærekraft er en forutsetning som innebærer blant annet gjenbruk av eksisterende fjøs. 

Enkeltbinger

Det nye oksefjøset på Store Ree avlsstasjon skal ha enkeltbinger. Eksisterende fjøs skal også ominnredes til enkeltbinger med gjenbruk av eksisterende innredninger så langt det lar seg gjøre, samt kobles til det nye fjøset. Nytt fjøs skal få sæduttaksrom sentralt plassert for å effektivisere håndtering av okser mest mulig. Total kapasitet blir 147 okseplasser, inkludert 15 dypstrøbinger for tyngre okser. Det er også lagt til rette for to velværebinger med dypstrø slik at oksene får en jevnlig miljøforandring.  

I tilknytning til nytt oksefjøs etableres et nytt fotorom som kombineres med visningsrom for kunder og medlemmer der det blir innsyn direkte til fjøset.

Fra venstre: Simon Tobias Kvasnes Reisvaag (Geno), Sigbjørn Karlsen (Geno), Margrete Nøkleby (Geno), Knut Reistad (Byggeråd), Øyvind Schiager (Kluke Agri), Rune Nygård (BRI), Jens Helge Borgen (BRI) og Vegard Schanche (BRI).

Foto: Turi Nordengen