Organisasjon

Geno - Medlem

Redigert av Eva Husaas

Markedsuker 2023

Geno gjennomfører markedsuker i alle Tine-distrikter, også i 2023. Møteformen er endret noe, med større møter som planlegges i samråd med medlemssjef og Geno-kontakter i aktuelle områder. Alle møtene avholdes fysisk.

Markedsuker for 2023 er:

  • Uke 3: Vestlandet Sør

  • Uke 5: Vestlandet Nord

  • Uke 7: Trøndelag

  • Uke 44: Nord Norge

  • Uke 46: Østlandet Sør

  • Uke 48: Østlandet Nord

Vi har for 2023 organisert ukene litt annerledes fra tidligere, hvor vi har prøvd å samle områdene litt mer. Møtene organiseres av administrasjonen i Geno, i samråd med medlemssjefene i Tine, og andre aktuelle personer og organisasjoner. Produsentlagene trenger ikke å melde interesse som tidligere. Møter utarbeides nå i samarbeid med medlemssjefer og andre personer/organisasjoner.

Justering i restriksjoner på innavl i Geno avlsplan

For å unngå innavl på kombinasjoner, ligger det inne et maksimumskrav på slektskap mellom ku og okse som kommer opp i Geno avlsplan. Det sikrer at det aldri kommer opp okseforslag der dette kravet overskrides. Grunnlaget for å beregne dette slektskapet er ulikt om kua er genotypet eller ikke. Derfor må det gjøres en omregning som sikrer en rettferdighet i dette kravet mellom genotypede og ikke-genotypede dyr. Det er nå gjort noen endringer i denne omregningen, og kravet som nå ligger inne er endret fra maks 8 prosent til 9,3 prosent slektskap mellom okse og ku. Kontroll på innavl er fortsatt godt ivaretatt.

Bli med på Storfeskolen digitalt

Storfeskolen er digitale kurs innen temaene fruktbarhet og avl. To kurs ligger ute, og flere kurs er planlagt klare rundt årsskiftet.

Hvert kurs består av en rekke korte foredrag. Innholdet skal være nyttig og praktisk rettet med korte videoklipp fra fjøsgulvet knyttes til hvert tema, og med mange bilder og illustrasjoner. Etter hvert foredrag kommer enkle repetisjonsoppgaver.

Hvert kurs er selvstendig, og rekkefølgen velger du selv. Kursbevis utstedes etter hvert gjennomførte kurs, og kursdeltakere som tar minst fire kurs, får tittelen Cand.KU™. Her teller også tidligere Storfeskolen-kurs du har tatt. De som oppnår tittelen Cand.KU inviteres også til omvisning på Store Ree avlsstasjon, samt middag og diplomutdeling.

Storfeskolen er et digitalt utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot deg som er melkeprodusent, avløser eller landbruksvikar, og for skoleelever med interesse for melkeproduksjon. Selv om kursene er spesielt rettet mot melkeproduksjon, er mye felles og vil være nyttig for deg som driver med ammeku også.

Les mer på www.geno.no/storfeskolen

Rabatt på kjønnsseparert sæd av kjøttfe

15. oktober-31. desember har vi rabatt på kjønnsseparert hanncellesæd av fire okser av rasene Aberdeen Angus, Charolais og Blonde d’Aquitaine. Disse er tilgjengelige både på sædrutene og i beholdere hos inseminør. Disse oksene selges for kr 450,- per dose i kampanjeperioden (ordinær pris: kr 575,-).

Det er svært viktig med god dialog med inseminør slik at inseminøren kan skaffe den rasen og det antall doser som er ønsket.

Følgende okser er tilgjengelig hos inseminør i kampanjeperioden:

  • Aberdeen Angus: 74087 Napolion av Bognes og 74104 Fletcher

  • Charolais: 70195 Milo av Langmo

  • Blonde d’Aquitaine: 75038 Glacon

De utvalgte oksene er godt dokumentert med gode resultater både på kalving, tilvekst og slakteresultater, særlig ved bruk på mjølkeraser. Men de gir gode resultater også på kjøttferaser. Oksene har vist ikke-omløpsprosent høyere enn gjennomsnittet for kjønnsseparerte hannceller. Ved bruk av kjønnsseparert sæd er ikke-omløpsprosenten om lag 10–15 prosent lavere enn ved bruk av vanlig konvensjonell sæd. Vi anbefaler å bruke kjønnsseparerte hannceller av Angus på kviger av melkeraser.