Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Trillingfødsel i Vartdal

Via, via havnet et avisutklipp om en trillingsfødsel hos Buskap. Det var Jostein Myklebust i Vartdal som opplevde den sjeldne hendelsen. Det blir født ca. 200 000 NRF-kalver i året og av disse er 10-20 trillingsfødsler. Sannsynligheten for at dette skal skje er dermed ekstremt liten. Tvillingfødsler utgjør til sammenligning ca. 2 prosent av kalvingene. Pussig nok har Buskap fått vite om to andre trillingfødsler under arbeidet med dette nummeret. Det er også slik at hvis minst en av kalvene i en trillingfødsel er okse blir kvigekalven(e) sannsynligvis ufruktbare.


Arbeidsglede for flere generasjoner

Bodil og Ivar Klunge sammen med barnebarna Eiril og Joar.

Foto Privat