Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Kjøp av Store Ree

Tema for lederartikkelen i nest siste nummer av Buskap og avdrått i 1972 var kjøp av gården Store Ree. Representantskapet hadde i oktober sluttet seg til styrets forslag om å kjøpe gården med 600 dekar dyrket jord og 3 000 dekar skog og utmark.

I lederen kan vi lese at kjøpet er gjort for å sikre NRFs virksomhet inn i framtiden. Selv om driften på de andre NRF-anleggene i første omgang vil fortsette som før, varsles det store endringer. «På litt lengre sikt ser det imidlertid ikke lystelig ut. Hallsteingård ligger i Trondheim kommune med konsentrert bebyggelse kloss innpå. På Stensby er det foreløpig noe lettere, men også denne stasjonen ligger faretruende nær tettbebyggelse og sterkt beferdede trafikkårer. Vi må derfor se i øynene at presset på begge stasjoner i fremtiden vil bli så stort at det blir uutholdelig for oss».

Utover trusselen fra «byenes glupske arealappetitt» som det heter i lederen, argumenteres det også med risikoen for blyforurensning langs trafikkerte veier og at dette kan ha uheldig innvirkning på oksenes fruktbarhet.