Forskjellig

Animalia

Storfekjøttkontrollen

Lansering:
Drektighetskontroller leses inn i Storfekjøttkontrollen fra september 2022

Vi har nå lansert innlesning av drektighetskontroller til Storfekjøttkontrollen. Tidligere har vi lest inn insemineringer, men ikke drektighetskontroller. Insemineringer og drektighetskontroller som veterinær, seminteknikker eller eierinseminør legger inn i Dyrehelseportalen blir nå overført til Storfekjøttkontrollen. Merk at antall uker drektig ikke kan legges inn i Dyrehelseportalen. Dette må produsenten legge inn selv i etterkant. Insemineringer og drektighet som legges inn via Dyrehelseportalen må rettes av vedkommende som har gjort registreringen i Dyrehelseportalen.

Tilleggsopplysninger i individkortet

I individkortet ser man om drektigheten/bedekningen er registrert i Dyrehelseportalen og hvilken inseminør som har registrert det inn. For Insemineringer vil man i tillegg se om det er brukt kjønnsseparert semin og om det er hannceller eller hunnceller.

Frister innen 20. januar 2022

Årsoppgjør

Fristen for å registrere data som skal være med i årsoppgjøret for 2022 er 20.januar. Det kan derfor være lurt å benytte anledningen til å gjøre opp dyrestatus i fjøset, og samtidig sjekke at årets kalvinger, veiinger og utmeldinger er registrert riktig. Tips til funksjoner som kan hjelpe deg med å gjøre opp dyrestatusen er Avvik mot Husdyrregisteret, Avviste slakteopplysninger og Utrangeringsårsaker. Alle disse ligger på Oppslagstavla.

Bestilling av fjøskort

Frist for bestilling er 20. januar 2022. Fjøskortet produseres og sendes ut av Geno i februar, og koster 250 kr + mva. For å bestille går du inn på Egne valg i Storfekjøttkontrollen og velger antall fjøskort du ønsker tilsendt. Et tips fra oss er å gå inn på medlemsopplysningene dine og sjekke om du har rett adresse registrert i Storfekjøttkontrollen før du bestiller fjøskort.

Tips fra brukerstøtta

Dyrevelferdsprogrammet for storfe ble lansert 01.01.2022 og er godt i gang. I disse dager er det pulje fire som innrulleres. Dette er produsenter som har siste siffer 6 eller 7 i dyreholds-id. For å gjennomføre besøk må man først registrere avtale med veterinær i Velferdsportal storfe. Dette kan man gjøre på to måter:

  • For dem som er medlem i Storfekjøttkontrollen har vi direktelink på forsiden i Storfekjøttkontrollen. Denne ligger under Helsestatus.

  • For dem som ikke er medlem i Storfekjøttkontrollen må man gå inn på nettsiden til Velferdsportal storfe (https://vpstorfe.animalia.no/) og logge inn med produsentnummer og felles passord i landbruket. Det ligger også link til nettsiden på Animalia sine hjemmesider under Husdyr og Storfe.

Vi ønsker deg en riktig god jul!
Hilsen alle oss i Storfekjøttkontrollen