Forskjellig

Midtside

Når vinteren banker på...
Karianne og Bjørgulf Telneset i Nord Østerdal trives med å gi dyra mulighet for lufting hele vinteren.

Foto: Solveig Goplen