Forskjellig

Firmanytt

Nofence

har hentet 130 millioner i en aksjeemisjon for tyngre satsing internasjonalt. Nå skal i første rekke Storbritannia, Spania og USA erobres med virtuelle gjerder fra Nofence.