Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Har rundet 500 SenseHub-anlegg i Norge

I sommer oppgraderte Pål-Helge Haugse i Herøysundet aktivitetsmåleren sin, og gikk fra Heatime til SenseHub. Med dette sørget mjølkeprodusenten fra Hardanger for at antallet norske SenseHub-brukere nå har rundet et halvt tusen.

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig for SenseHub i Geno

kristin.mengshoel@geno.no

Robotfjøset fra 2018 er et kaldfjøs med åpne vegger og andre utradisjonelle løsninger, med inspirasjon fra både Danmark og Irland. Bildet viser besetningen med de tidligere Heatime-transponderne.

Foto: Dina Gorm-Hansen Haugse

Norske storfe-eiere er blant de ivrigste i verden til å ta i bruk aktivitetsmålingsteknologien som SenseHub kan by på. Og kanskje er det ikke tilfeldig at nettopp Pål-Helge Haugse ble landets SenseHub-bruker nummer 500? Han er nemlig av typen som gjerne ser seg om etter inspirasjon, både når det gjelder tekniske hjelpemidler, bygningsteknikk og driftsopplegg generelt. Derfor ble det også naturlig for ham å ta steget fra Heatime til SenseHub.

– Den viktigste forbedringen er at jeg med SenseHub får varsler på mobilen når noe er i gjære i besetninga, uansett om jeg er hjemme eller borte. Infoen fra Heatime så jeg kun på et eget display i fjøset. Med SenseHub får jeg generelt fulgt med mye bedre og mye jevnere, både på brunst og helse.

Øretransponder på grunn av dyrevelferd

Pål-Helge Haugse er en av mange norske storfeeiere som tar i bruk den nye aktivitetsmålingsteknologien for å få bedre oversikt og kontroll på besetningas brunst- og helsestatus.

Foto: Dina Gorm-Hansen Haugse

Pål-Helge har 44 mjølkekyr, et trettitalls kviger og ungdyr og en mjølkekvote på 380 000 liter. Da han i sommer gikk over til SenseHub, kjøpte han øretranspondere til hele besetninga.

– Jeg valgte øretransponder først og fremst på grunn av dyrevelferden. Ettersom mjølkeroboten styres via det vanlige elektroniske øremerket, og SenseHub fanger opp signaler via øretransponderen, slipper jeg nå å henge noe som helst rundt halsen på dyra, forteller han.

Praktisk

I 2018 bygde Pål-Helge et nytt, frittstående kufjøs med mjølkerobot, mens kvigene oppholder seg i den gamle fjøsbygningen. De to fjøsa ligger såpass tett på hverandre at med SenseHub-antenna plassert i nyfjøsmønet nærmest det gamle fjøset, fanges signalene opp fra dyra i begge bygg.

I den nye driftsbygningen har Pål-Helge to pc-skjermer på kontoret. På den ene har han SenseHub-programmet oppe, mens han på den andre kjører melkerobotens program. Slik fanger han lett opp dersom det er dyr han bør sjekke nærmere. Han bruker også å legge inn nødvendig info i dyrehelseportalen mens SenseHub kjøres på den andre skjermen.

– Kort sagt er det veldig lettvint, og jeg synes at jeg har bedre oversikt enn før, konstaterer han.

slipper jeg nå å henge noe som helst rundt halsen på dyra

Fornøyd med tilslaget

Haugse har valgt øretransponder for alle kyr, ungdyr og kviger i besetninga.

Foto: Dina Gorm-Hansen Haugse

Kalvinga på gården er spredt utover året. Pål-Helge har eierinsemineringskurs og ønsker å inseminere så mange dyr som mulig. I tillegg bruker han okse på kvigene. Med SenseHub får han varsel dagen før inseminering bør skje.

– Jeg er godt fornøyd med tilslaget, slår han fast. – Og uansett om drektigheten skyldes inseminering eller okse, forteller SenseHub meg at dyret faktisk er drektig.

Hardanger-bonden er også tilfreds med infoen han får via aktivitetsmålerens helsefunksjon.

– Jeg har fått helsevarsel på dyr som har hatt vanskelig kalving. Og selv om jeg ikke har opplevd det ennå, vet jeg at det kan være mjølkefeber på gang hvis det dukker opp helsevarsel etter kalving. Da er det i så fall bare å ta turen ut i fjøset for å sjekke jo før jo heller.

Ønsker seg integrasjon med Kukontrollen

Norges SenseHub-bruker nummer 500 er generelt meget fornøyd med aktivitetsmåleren sin. Det eneste han savner, er synkronisering med Kukontrollen.

– Når dette kommer på plass, slik at også vi mjølkeprodusenter slipper dobbeltregistrering, da faller den siste brikken på plass, avslutter Pål-Helge.