Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd

Kort om kalv

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Quick fix mot hoste

Etablert luftveissmitte i kalveflokken, kan gi dårlig dyrevelferd og store tap. Men for akkurat dette finnes det faktisk en «quick fix»!

Tegning: Sunniva Anette Hunskaar Tajet

Varige luftveisproblemer i besetningen er helt unødvendig. Bryt smittesyklus, så er du kvitt luftveisinfeksjonene på 1, 2, 3!

Luftveisinfeksjon er dessverre ikke uvanlig i storfeholdet, verken i utlandet eller her hjemme. Noen opplever store tap, både med høy sykelighet og dødelighet blant kalvene. Det starter gjerne med spredt hoste, så blir noen kalver skikkelig sjuke, og neste trinn er generelt utrivelige kalver med dårlig tilvekst. Behandling av enkeltkalv løser ikke problemet.

Smittestoffet er gjerne BRSV og parainfluensavirus. Kalver som får feber, har vanligvis fått en infeksjon med Pasteurella-bakterier sekundært. Det finnes vaksine mot alt dette, og i kalveoppdrett som tar imot dyr fra flere besetninger, er dette til god hjelp. Men i besetninger hvor smitten sirkulerer og holdes vedlike mellom kalv, ungdyr og voksne dyr, er dette ikke den beste langsiktige løsningen.

Hindre sjuke og friske dyr i å ha kontakt. Ta frisk kalv ut av fjøset med det samme den er tørr etter fødsel. Det er mange ulike løsninger for dette.

Sørg for rask tilgang og minst 6 l råmelk første levedøgn, ly og tørt underlag og god fôring ute. Rett samtidig opp i årsaken til smittesituasjonen inne. Er du usikker på årsak, ta en prat med veterinæren. De vanligste årsakene finner du i tidligere «Kort om kalv».

Ta friske kalver inn igjen om risikopunkt er fjernet og når resten av besetningen er smittefri. Hindre ny smitte i å komme inn med gode rutiner og smittesluse. Livdyrhandel gir stor risiko. Må det kjøpes inn kalv, bør de være ferdig vaksinert minst 10 dager før ankomst.