Avl

10 på topp I GS

Det er stor interesse for genotyping av NRF-hunndyr og over 108 000 GS-prøver har blitt bestilt av produsenter siden oppstart i 2017. Til sammen er 185 000 dyr i NRF-populasjonen genotypet per oktober 2022.

Tekst og foto:
Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

To ganger i løpet av året presenteres en topp 10 liste for GS hunndyr i Buskap. Nå presenterer vi på ny en oppdatert liste med de ti dyrene som har oppnådd høyest GS-verdi per oktober 2022. Dette er altså de ti beste av totalt 133 413 hunndyr som er genotypet som embryoemner i regi av Geno eller via GS-prøver bestilt av produsent.

Avlsverdiene oppdateres ved hver avlsverdiberegning, som er ca. hver andre uke. Det betyr at 10 på topp i GS kan forandres når det kommer til nye dyr hver andre uke. Likevel opplever vi stor interesse og engasjement rundt lista, og det er ekstra stas å være oppdretter til en av topp 10 kandidatene.

De fleste på lista produserer NRF-embryo

7 av 10 på lista har eller skal produsere NRF-embryo på Store Ree. 80282 Corina P har produsert til sammen 31 embryo med 12168 Nevland-P, 12161 Idsal-P og 12177 Bomo-P. Alle NRF-embryoene er lagt inn. 80282 Corina P er nå tilbake i besetningen hun ble født. Der har hun fått en kalv og er drektig med neste.

80328 Camille (nr. 10 på lista) har produsert 23 embryo med okse 12194 NR Haakensmoen, 12181 Fjellvang, 12206 NR raset og 12191 NR Tveten. Alle disse er lagt inn. 80328 Camille er også tilbake i besetningen hun ble født og venter kalv etter RedX med 12202 NR Hasselberg-P.

De fem andre embryokvigene på topp 10 lista starter embryoproduksjon i nærmeste framtid og utover vinteren. Embryokvigene får tildelt tilfeldige navn, men forbokstaven tilsier hvilket årstall de er født.

På bilde ser du 502 Fortuna som er mor til embryokvige 80401 Dianna. 80401 med 42 i avlsverdi har produsert 17 embryo og er nå drektig med REDX etter 12201 NR Tornes-PP. Hun vender hjem på nyåret.

Foto: Turi Nordengen.

Tabell. 10 på topp i GS pr. oktober 2022. De nye på listen fra forrige gang er merket med *

Opprinnelsesnr.

Embryokvige

Født

Far

Morfar

Avlsverdi

Hornstatus

Oppdretter

250499500092

80458 Danna-P

11.12.2021

12114 Hagemoen-P

11938 Welve

54,76

KH

Øyvind Waterloo

250228701150

80439 Dorina-P

03.10.2021

12073 Alme

11876 Alm

52,80

KH

Ingunn og Krister Wehn

250406201540

24.09.2021

24046 VR Uncca

24000 VR Bestman

52,00

KH

Ronny Kavli

250221500532

11.09.2022

12174 Langgard-P

11887 Brustuen

51,50

KH

Hilde Wold*

250484501870

15.02.2021

12027 Storflor

11851 Ranheim

50,70

HH

Jon Frøyland*

248821101677

80538 Edvarda-ET

06.09.2022

12194 NR Haakensmoen

11992 Riste

50,64

HH

Åsgeir Olav Godø

250691501011

80282 Corina P

21.06.2020

11999 Silde

11862 Melby

50,10

KH

Fall Samdrift DA *

250297100580

80530 Elissa-ET-P

12.07.2022

12129 Gartland

11999 Silde

49,74

KH

Ole Paulsen*

250424501500

80533 Edvina

08.07.2022

12135 Langseth

11969 Holmstad

49,42

HH

Flatås Samdrift DA*

250351901035

80328 Camille

10.12.2020

11992 Riste

11284 Skretting

51,82

HH

Åker Samdrift DA