Klima

Forbedringer underveis i Klimakalkulatoren

Solveig Goplen

I dag er det umulig i Klimakalkulatoren å sammenligne gårder med egen maskinpark kontra de som har mye maskinleie, men dette arbeides det med å finne en løsning for.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Det er mange ting som står på ønskelista for å forbedre dagens Klimakalkulator. Likevel er det et godt verktøy som ikke bør bli skadelidende for at alle detaljer ikke er med. I forbindelse med at SEGES i Danmark presenterte sitt verktøy, ser vi mange likheter. Det som likevel er unikt for Klimakalkulatoren er den digitale dataflyten. Data hentes fra Kukontrollen, Storfekjøttkontrollen, fra gjødslingsplanverktøyet, fra kraftfôrleverandør og fra regnskap.

Benchmarking

Det er utviklet en mulighet for å legge til rette for utplukk for sammenligning innen grupper av produsenter. Nylig ble denne funksjonaliteten testet i noen grupper med bønder rundt om i landet. Dette kan gi grunnlag for grupperådgiving og gode konstruktive diskusjoner som kan bidra til at klima kommer høgere opp på dagsorden. Grovfôrkvalitet, energiforbruk, lagring/spredning av husdyrgjødsel, avdrått, tilvekst og utskiftingsprosent er naturlige diskusjoner når klima diskuteres i slike grupper. Om ikke lenge kan det være mulig for ei gruppe bønder å diskutere klima i små gruppe der den enkelte gård sine tall vises som søyler. Forutsetningen er at den enkelte produsent samtykker til å dele sine data med de øvrige medlemmene i gruppa i en tidsbegrenset periode.

Venter løsning for samdrifter

Per i dag er det umulig å få kjørt klimakalkulatoren basert på data både fra husdyrproduksjon og fra grovfôrproduksjon når disse har ulike organisasjonsnummer. For å si det enkelt må grovfôrproduksjon inn på samme organisasjonsnummer som husdyrproduksjon for å få en fullstendig beregning. Dette rammer samdrifter og andre foretak som er organisert på en slik måte. En løsning på dette står høyt på vår prioriteringsliste

Løsning for beregning av energi ved maskinleie

Beregning av energi ved maskinleie er noe det jobbes det med å finne en løsning for. Dette er etterspurt fordi det er umulig å sammenligne gårder med egen maskinpark kontra de som har mye maskinleie. SEGES løste dette ved å bruke en prosentsats for maskinleie som skulle beregne et forventet energifôrbruk. En idé til inspirasjon for hvordan det kan løses.